Social Work

B Social Work, Bachelor, deeltijd

Vind jij het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij? Werk je in het sociale domein en wil je je ontwikkelen tot Social Work professional? Of ben je toe aan een nieuwe uitdaging waarbij je jouw sociale vaardigheden optimaal kunt benutten? Dan is de flexibele deeltijdopleiding Social Work de studie voor jou!

Als social worker zet jij je onder andere in voor mensen die het niet meer helemaal zelfstandig redden in de maatschappij. Je stimuleert ze uit te gaan van hun eigen kracht, brengt mensen en organisaties met elkaar in contact en leert om te gaan met veranderingen in de samenleving.

Vanaf de start van de opleiding doe je opdrachten voor zorg- en welzijnsorganisaties. Dit kan vanuit je huidige werkgever zijn of vanuit een atelier of leerbedrijf verbonden aan NHL Stenden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook aan de slag in een organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet. Je ontwikkelt een brede basis én kiest daarnaast een specialisatie: Welzijn & Samenleving, Zorg of Jeugd.

 • Je volgt een flexibele opleiding; in overleg met je studiecoach vul je jouw profiel in.
 • Je leert in Learning Communities waar onderwijs en werkveld samenkomen.
 • Je krijgt begeleiding van docenten die de praktijk kennen en je meenemen in de laatste ontwikkelingen.
 • Door werkplekleren bij bedrijven en instellingen kun jij na jouw studie direct aan de slag als social worker.
 • Je ontwikkelt een brede basis en kiest daarnaast een specialisatie: Welzijn & Samenleving, Zorg of Jeugd.

Flexibel studeren

De deeltijdopleiding Social Work is een flexibele opleiding met een afwisselend programma, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Je oriënteert je op het vak social work in een studie op hbo-niveau. Ook richt je je op de verschillende beroepsrollen die je als social worker aanneemt.

Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel binnen de opleiding. Een praktijkleerplek, al dan niet betaald, is belangrijk om de verschillende modules te kunnen afronden.

Jouw loopbaan

Met een brede praktijkgerichte basis ben je op veel verschillende plekken inzetbaar als social worker. Daarnaast kun je ook aan de slag als specialist op één bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan functies als reclasseringswerker, jongerenwerker, ouderenwerker, gezinsvoogd, jeugdzorgwerker of je gaat aan de slag in een gebiedsteam, wijkteam of binnen de langdurige zorg.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Social Work

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Werkveld

Met een brede praktijkgerichte basis ben je op veel verschillende plekken inzetbaar als social worker. Daarnaast kun je ook aan de slag als specialist op één bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan functies als reclasseringswerker, jongerenwerker, ouderenwerker, gezinsvoogd, jeugdzorgwerker. Of je gaat aan de slag in een gebiedsteam of wijkteam of werkt als ambulant begeleider binnen residentiële en langdurige zorg.

dt_social_work_sfeer

Toelatingseisen flexibele deeltijdstudie Social Work

Voor toelating tot de opleiding Social Work heb je een havo-, vwo- of mbo-4-diploma nodig. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of ben je 21 jaar of ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden. Meer informatie over toelating en inschrijving vind je op www.nhlstenden.com/toelating.

Havo
 • Alle profielen
 • Alle profielen
 • Niveau 4 alle domeinen

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Studieopbouw Social Work

De flexibele opleiding Social Work is vormgegeven in nauwe
samenwerking met de beroepspraktijk. Samenwerken met
andere studenten en het werkveld speelt een belangrijke rol;
je werkt in kleine groepen aan individuele leeruitkomsten. Je
leert van én met elkaar. Je volgt tijdens de opleiding in totaal
8 verschillende modules. Welke modules dat zijn, hangt af van
je specialisatie en het leertraject dat je bespreekt met jouw
studiecoach.

Toetsing

Elke module bestaat uit maximaal zes toetsen. Voor elke afgeronde module ontvang je een certificaat. Als je alle modules van de betreffende opleiding hebt gehaald, krijg je een diploma. Je kunt ook meerdere modules tegelijkertijd
volgen, dan hoef je niet te wachten tot je een module afrondt. Zo blijf je op koers.

Specialisaties

Bij Social Work ontwikkel je een brede basis én kies je daarnaast een specialisatie: Welzijn & Samenleving, Langdurige Zorg of Jeugd.

Welzijn en Samenleving

Bij Welzijn en Samenleving houd jij je bezig met doelgroepen die worstelen met sociale vraagstukken. Denk hierbij aan thema’s als armoede, arbeid, inkomen en diversiteit. Je ondersteunt hen om de regie over hun eigen leven terug te krijgen en hen in hun kracht te zetten, bijvoorbeeld door familie, vrienden en de juiste organisaties te betrekken.

Langdurige Zorg

Je zet je in voor mensen die te kampen hebben met een sociale, lichamelijke, verstandelijke of psychische kwetsbaarheid; mensen met complexe en langdurige problematiek. Je helpt ze (meer) mee te doen in de samenleving en een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Dit betekent dat ze zo zelfstandig mogelijk en volgens hun eigen wensen kunnen leven, met steun van hun eigen leefomgeving en sociale netwerken. Dit kan binnen zowel vrijwillig als gedwongen kader.

Jeugd

Bij Jeugd houd je je bezig met kinderen, jongeren, ouders en/of opvoeders die zich in een kwetsbare positie bevinden. Je ondersteunt ze door hun ontwikkelkansen te vergroten, zodat ze straks als volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en meedoen in de samenleving.

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming. 

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 30 EC’s (studiepunten) waarvoor je certificaten krijgt. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je associate, bachelor of master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, op school in je learning community, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een échte hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We valideren wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je wellicht sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek. 

Nieuwsgierig hoe de opleiding Social Work het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.