Verpleegkunde

B Opleiding tot Verpleegkundige, Bachelor, voltijd

Geïnteresseerd in de studie Verpleegkunde?

Je zorgt graag voor mensen en je staat altijd klaar voor anderen. Je bent meelevend en staat stevig in je schoenen. Je bent geïnteresseerd in gezondheid en verpleegkundige zorg, bent empathisch en hebt oprechte aandacht voor anderen. Herken jij je hierin en denk je het veelzijdige beroep van verpleegkundige aan te kunnen? Dan is de hbo-opleiding Verpleegkunde iets voor jou.

 • Je wordt opgeleid tot allround verpleegkundige, die snel kan schakelen als de situatie daarom vraagt.
 • Wij bieden een praktijkroute: vanaf dag 1 zit je in de praktijk.
 • Je werkt met cases vanuit het werkveld.
 • Je kunt na je afstuderen direct aan de slag door alle praktijkervaring die je tijdens de opleiding opdoet en deze opleiding geeft jou een grote kans op een baan.
 • Naast ziekenhuiszorg, psychiatrische zorg, gehandicaptenzorg en jeugdgezondheidszorg kun je bij ons kiezen voor zorg in de wijk. Nu mensen langer thuis blijven wonen, verplaatst de zorg zich van het verpleeg- en verzorgingshuis naar de woonkamer. Zorg in de wijk is daardoor een aantrekkelijke nieuwe markt voor ambitieuze verpleegkundigen die nog dichter bij hun patiënt willen staan.

Wat staat je te wachten?

Met de NHL Stenden-opleiding Verpleegkunde word je opgeleid tot allround verpleegkundige met kennis van zaken, praktische skills én gevoel voor mensen. Verpleegkunde is een vak waarbij je werkt met je hart, hoofd en handen. We besteden daarom veel aandacht aan de ontwikkeling van jou als persoon en aan je kennis, houding en vaardigheden.

Twee varianten

De voltijdse variant HBO-V bestaat uit een reguliere leerroute en een praktijkgerichte leerroute (PGL).

De reguliere route

Houd je van structuur, dan past deze route bij jou. Het onderwijsprogramma volg je op school volgens een lesrooster. Naast de lessen, is de studieloopbaanbegeleiding heel belangrijk; je hebt tijdens je gehele studie een studiecoach. Je werkt aan opdrachten die gericht zijn op het beroep en loopt een aantal perioden stage. Tijdens de stages maak je een planning waarbij je laat zien hoe je gestandaardiseerde praktijkopdrachten gaat uitvoeren. In het eerste, tweede en derde jaar van je hbo-opleiding wordt je stageplaats door de opleiding geregeld. In het vierde jaar zoek je zelf een stageplaats. Zo leer je ook solliciteren en kom je goed voorbereid op een gesprek. De opleiding heeft contacten met allerlei instellingen waar je stage kunt lopen.

De praktijkgerichte leerroute

Ben je zelfstandig, ondernemend en verantwoordelijk, dan is de praktijkgerichte leerroute jou op het lijf geschreven! De praktijk is leidend. Vanuit de praktijk-cliënt situatie kom je tot leervragen. Zo geef je je eigen leerproces inhoud, samen met je studiecoach. Deze leervragen kun je zelf beantwoorden of stellen in een leeratelier waar inhoudsdeskundige docenten aanwezig zijn. Op deze manier kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet, meteen in de praktijk brengen én meekijken met de professionals. In samenspraak tussen student en opleiding wordt de instelling bepaald. Gedurende de opleiding rouleer je tussen verschillende zorginstellingen, zodat je in alle werkvelden ervaring kunt opdoen en erachter kunt komen wat het beste bij je past.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
 • Wettelijk collegegeld 2020/2021€ 2143,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Verpleegkunde?

Je wordt opgeleid tot allround hbo-verpleegkundige. De afstudeerrichting die je kiest, zorgt voor beroepsverbreding en verdieping. Tegelijkertijd kun jij je specialiseren en verdiepen met verschillende keuzeminors en een afstudeerrichting.

Je kunt kiezen uit:

 • Algemene gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg/ verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundige gerontologie en geriatrie (zorg voor ouderen)

Waar kun je gaan werken?

Als verpleegkundige kun je heel veel kanten op. Zo kun je binnen de zorg voor ouderen gaan werken, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het werken in een ziekenhuis, op een consultatiebureau of binnen de verslavingszorg.

Meer voorbeelden:

 • Geestelijke gezondheidszorginstelling
 • Instellingen voor verstandelijk en lichamelijk beperkten
 • Thuiszorginstellingen Centra voor ouderen
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Defensie
 • Gevangenissen
b_verpleegkunde_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor Verpleegkunde?

Voor de opleiding Verpleegkunde heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Vandaar dat wij zoveel en zo snel mogelijk de praktijk inzetten. Binnen de praktijkgerichte leerroute volg je het grootste gedeelte van je lessen al vanaf de start binnen het werkveld. In samenspraak met de student en opleiding wordt de instelling bepaald. Je rouleert tussen verschillende zorginstellingen, zodat je in alle werkvelden ervaring kunt opdoen en erachter kunt komen wat het beste bij je past.

Ook binnen de reguliere route loop je een aantal perioden stage en werk je aan opdrachten die gericht zijn op het beroep.

Tijdens die stages maak je een planning waarbij je laat zien hoe je gestandaardiseerde praktijkopdrachten gaat uitvoeren. In het eerste, tweede en derde jaar wordt je stageplaats door de opleiding geregeld. In het vierde jaar zoek je zelf een stageplaats. Zo leer je ook hoe je moet solliciteren en kom je goed voorbereid op een gesprek. De opleiding heeft contacten met allerlei instellingen voor de gezondheidszorg waar je stage kunt lopen.

Studieopbouw Verpleegkunde

Je wordt opgeleid tot allround hbo-verpleegkundige. Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Vandaar dat wij zo veel en zo snel mogelijk de praktijk inzetten. Tijdens je studie loop je een aantal perioden stage en werk je aan opdrachten die gericht zijn op het beroep. De afstudeerrichting die je kiest, zorgt voor beroepsverbreding en verdieping.

Jaar 1

Praktijk

Je loopt in het eerste jaar twee keer één week stage.

Vakken

 • klinisch redeneren
 • zelfmanagement versterken en inzet Informatie en Communicatietechnologie
 • Evidence Based Practice
 • preventiegericht analyseren, gezond gedrag en veiligheid bevorderen
 • professionele reflectie en morele sensitiviteit

Bijspijkeren

Een goede Nederlandse en Engelse taalbeheersing, zowel schriftelijk als mondeling, is erg belangrijk in de verpleegkunde. In het eerste jaar krijgt iedere student een test om het niveau hiervan in kaart te brengen. Als je taalbeheersing niet op niveau is, kun je een cursus volgen om je taalbeheersing bij te spijkeren.

Praktijk

Je loopt twee keer een stage van tien weken. Daarnaast voer je intervisiegesprekken en volg je onderwijs gericht op de verpleegkundige beroepsuitoefening passend bij de stageplaats.

Vakken

 • Evidence Based Practive (EBP)
 • zelfmanagement en inzet Informatie en communicatietechnologie
 • preventie
 • klinisch redeneren

Keuzemogelijkheden

In het derde jaar kies je een minor om je kennis te verbreden. Voorbeelden zijn:

 • Healthy and happy ageing
 • UvA top minor master EBP
 • eHealth & eSocialWork
 • Ondernemen
 • Projecten

Ook kies je in het vierde jaar een afstudeerrichting. Je kunt kiezen uit:

 • Algemene Gezondheidszorg
  Je gaat je specialiseren in werken in het ziekenhuis, de medische wereld, behandelingen en 'cure'. Dat houdt in dat je mensen verpleegt die specialistische hulp en zorg nodig hebben.
 • Geestelijke Gezondheidszorg/Verstandelijk Gehandicaptenzorg
  Als GGZ-verpleegkundige begeleid je mensen met een psychiatrische aandoening, zoals een psychose of depressie. Je doet medische controles, geeft medicatie en je voert gesprekken met ze. Ook mensen met een (aangeboren) verstandelijke handicap kun je in allerlei opzichten bijstaan.
 • Maatschappelijke Gezondheidszorg
  Als MGZ-verpleegkundige zorg je ervoor dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Je verricht verpleegtechnische handelingen bij de patiënt thuis, je observeert, je geeft voorlichting en je ondersteunt waar mogelijk mantelzorgers.
 • Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie
  Door de toename van het aantal ouderen neemt ook de complexiteit van de zorgvragen toe. Deze maatschappelijke veranderingen vragen om specifieke kennis en vaardigheden van zorgprofessionals.

Praktijk

Je loopt maximaal twintig weken stage.

Praktijk

Je loopt maximaal twintig weken stage binnen het zorggebied van de afstudeerrichting die je in het derde jaar hebt gekozen.

Afstuderen

Je doet een onderzoek in jouw afstudeerrichting waarin je aantoont dat je beschikt over de juiste competenties voor een verpleegkundige hbo-professional.

Praktijkgerichte leerroute

Het volgende overzicht geeft een indicatie de praktijkgerichte leerroute. Het daadwerkelijke studieprogramma kan hiervan afwijken.

Propedeuse

 • Oriëntatie
 • 7 CanMedsrollen
 • Kennistoets 1
 • VPK rekenen
 • VPT

Assessment

Postpropedeuse

 • 7 CanMedsrollen
 • Kennistoets 2
 • Minor
 • VPT

Assessment

Afstudeerfase

 • 7 CanMedsrollen
 • Onderzoek
 • VPT

Assessment

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.