Afbeelding
Music-therapy-and-depressive-symptoms-01
Afbeelding
Music-therapy-and-depressive-symptoms-01

Music therapy and depressive symptoms

Projectleider
dr. Sonja Aalbers
Looptijd
2015 t/m heden
Domeinen
Zorg en Welzijn

Binnen haar promotieonderzoek onderzocht dr. Sonja Aalbers de effectiviteit van muziektherapie en depressie. Ook ontwikkelde en evalueerde zij een preventieve improvisatorische muziektherapie-aanpak voor jongvolwassenen met depressieve symptomen ter vermindering van deze depressieve symptomen.

Wat is de aanleiding voor het project?

Voor de start van het promotieonderzoek was er een gebrek aan inzicht in de effectiviteit van muziektherapie bij depressie en depressieve symptomen. Ook ontbrak inzicht in ervaringen met en effecten van muziektherapeutische interventies die preventief kunnen worden ingezet en gericht zijn op emotieregulatie. Dr. Sonja Aalbers startte haar promotieonderzoek in 2015 en promoveerde op 1 oktober 2021 aan de Open Universiteit te Heerlen.

Welk probleem lost het project op?

Met haar onderzoek toonde Aalbers aan dat muziektherapie effectief is bij depressie als aanvullende behandeling om depressieve symptomen en angst te verminderen en het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren te verbeteren. Uit een praktijkstudie kwam naar voren dat muziektherapie positieve resultaten laat ziet bij mensen met een depressie in een muziektherapiepraktijk.

Projectaanpak

De systemische n=1 methode bleek een bruikbare methode om de resultaten van muziektherapie te monitoren. Op basis van deze resultaten werd een muziektherapeutische interventie ontwikkeld, genaamd Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT). In een handleiding werd beschreven hoe een muziektherapeut en een cliënt gedurende tien bijeenkomsten muziek maken op een cello, marimba of djembé en reflecteren op opgedane ervaringen. De muziektherapeut past tijdens het improviseren de muziektherapeutische synchronisatietechniek toe. Het doel van deze aanpak is om emotieregulatie te verbeteren en depressieve symptomen te verminderen.

Voornaamste resultaten

De resultaten van het onderzoek vormen belangrijke input om te komen tot conclusies en aanbevelingen voor zorgstandaards en de richtlijn depressieve stoornissen. Het onderzoek heeft geleid tot een nieuw muziektherapeutisch programma met een handleiding EIMT om muziektherapeuten te informeren hoe EIMT toe te passen. Ook is een kaart ontwikkeld om te illustreren hoe emotieregulatie verbeterd kan worden middels muziektherapie.

De vervolgstappen zijn verdere implementatie van EIMT binnen en buiten de eigen hogeschool en het doorlopen van een erkenningstraject voor EIMT. Ook zullen in samenwerking met de Open Universiteit bestaande onderzoeksgegevens verder geanalyseerd worden. Op dit moment wordt gezocht naar samenwerkingspartners die EIMT willen implementeren en binnen de eigen organisatie onderzoek willen doen naar de effectiviteit en werkzame principes van muziektherapie, waaronder deze aanpak.

Samenwerkingspartners