Sonja Aalbers is docent-onderzoeker aan de academie voor Gezondheidszorg en verbonden aan de opleiding Vaktherapie. Daarnaast is zij als onderzoeker en promovenda verbonden aan het landelijk lectoraat KenVak. Haar promotieonderzoek richt zich op muziektherapie voor (jong)volwassenen met (symptomen van) depressie.

Onderzoek naar muziektherapie helpt ons steeds een beetje beter te begrijpen hoe muziektherapie eruit kan zien en waarom het zou kunnen werken voor onze cliënten.

Publicaties

Sonja Aalbers heeft meegewerkt aan diverse publicaties over muziektherapie als behandelmethode.

Publicaties rondom promotieonderzoek

  • Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R. E., Spreen, M., Ket, J. C., Vink, A. C., & Gold, C. (2017). Music therapy for depression. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 11, CD004517. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004517.pub3.
  • Aalbers, S., Spreen, M., Bosveld-van Haandel, L., & Bogaerts, S. (2017). Evaluation of client progress in music therapy: An illustration of an N-of-1 design in individual short-term improvisational music therapy with clients with depression. Nordic Journal of Music Therapy, 26(3), 256–271. https://doi.org/10.1080/08098131.2016. 1205649.
  • Aalbers, S., Vink, A., Freeman, R. E., Pattiselanno, K., Spreen, M., & van Hooren, S. (2019). Development of an improvisational music therapy intervention for young adults with depressive symptoms: An intervention mapping study. The Arts in Psychotherapy, 65, 101584. https://doi.org/10.1016/j.aip.2019.101584
  • Aalbers, S., Spreen, M., Pattiselanno, K., Verboon, P., Vink, A., & van Hooren, S., (2020). Efficacy of Emotion-regulating Improvisational Music Therapy to decrease depressive symptoms in young adult students: A multiple-case study design. The Arts in Psychotherapy. 71, 101720. https://doi.org/10.1016/j.aip.2020.101720.
  • Aalbers, S., Vink, A., de Witte, M., Pattiselanno, K., Spreen, M., van Hooren, S., (under revision). Emotion-regulating Improvisational Music Therapy for young adult students with depressive symptoms: A process evaluation.

Overige publicaties

  • Aalbers, S. (2019). Muziek raakt en maakt emoties los. Laat je meenemen in de wonderlijke wereld van muziek en muziektherapie. In: N. Cardinaels, & L. Goossens (red). Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie. Leuven/Den Haag: Acco Uitgeverij.
  • Hakvoort, L., Aalbers, S., Damen, O., Roefs, G., Tissen, J., & Zantopp, J. (2017). Beroepscompetentieprofiel Muziektherapeut. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor muziektherapie.
  • Spijker, J., Meeuwissen, J. A. C., Aalbers, S., van Avendonk, M., van Bon, M., Huson, A., ... & Ruhé, H. G. (2019). De zorgstandaard Depressieve stoornissen [The care standard depressive disorders. Tijdschrift voor Psychiatrie [Journal of Psychiatry], 61(2), 112-120.

Uitgelicht project

Promotieonderzoek: Music therapy and depressive symptoms. Towards the development and evaluation of Emotion-regulating improvisational music therapy (EIMT) for young adults.

Binnen haar promotieonderzoek heeft Sonja gekeken naar het samenvoegen van wetenschappelijke evidentie over muziektherapie en depressie en het ontwikkelen en evalueren van een preventieve aanpak voor jongvolwassenen met depressieve klachten, namelijk Emotieregulerende muziektherapie (EIMT).

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

T: 00316 192 67 089

E: sonja.aalbers@nhlstenden.com