De aanleiding om van Maritieme Techniek m’n beroep te maken was een zeilboot. Niet alleen een jol om zelf in te varen, maar ook een modelbootje waarmee ik probeerde zo snel mogelijk aan de wind te varen. Toen al was ik bezig met proefondervindelijk optimaliseren. Na de HTS Scheepsbouwkunde in Haarlem, heb ik gestudeerd aan de TU-Delft. Op de HTS werden we opgeleid om de scheepsontwerpactiviteiten “met de hand” aan te pakken: met papieren rekenschema’s en tekenpennen. Dat was een dermate frustrerende aangelegenheid dat ik overwoog om de tekenpen erbij neer te gooien. Tot ik mij een primitief soort computer herinnerde op het kantoor van mijn vader. Aan het eind van het eerste jaar aan de HTS had ik een stabiliteitsprogramma geschreven in BASIC, en een soort scheepsvormmgeneratieprogramma.


Dat was het begin. Studerende in Delft ben ik hiermee doorgegaan met de oprichting van een bedrijf wat SARC heet, www.sarc.nl. Wij maken software voor scheepsontwerp en scheepsoperatie, dat heet PIAS & LOCOPIAS. Bij SARC werken tegenwoordig zo’n 15 personen, ik ben daar nog steeds bij de softwareontwikkeling betrokken hoewel ik de dagelijkse leiding heb overgedragen. Ik woon in Hilversum, maar ik kom al meer dan 40 jaar graag en vaak varen in Friesland.

Wat zijn jouw onderzoeksinteresses/specialismes?

Het inzetten van geavanceerde algoritmes bij het oplossen, of optimaliseren, van problemen uit het scheepsontwerp of de scheepsoperatie. Dat begon, in 1980, met de klassieke opgaven; stabiliteit, sterkte, weerstand en voortstuwing. Gaandeweg werd dat uitgebreid tot (optimale) gebruikersinteractie

Wat is jouw rol bij NHLStenden, wat zijn je doelen en opdrachten?

In de functie van lector bij de onderzoeksgroep Maritiem probeer ik een bijdrage te leveren aan nieuwe en schonen schepen. Met onder andere de kracht van moderne algoritmes heb ik als doel om de maritieme maaksector in Nederland te helpen versterken. Het is plezierig om verschillende betrokken partijen te verbinden, zoals het onderwijs, onderzoek, innovatie en het beroepenveld. Door inzichten uit onderzoek kunnen we waar mogelijk of nodig het onderwijs vernieuwen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de minor Advanced Engineering Tools for ShipX

Op dit moment is onze maritieme onderzoeksgroep betrokken bij meer dan tien (inter)nationale innovatieprojecten waarin aan veel van deze doelstellingen gewerkt wordt.

Vervul je andere functies in relatie tot jouw vakgebied en zo ja, welke?

Naast mijn werk als lector ben ik directeur van SARC (www.sarc.nl) en lid van de raad van advies van SWZ Maritime (een vaktijdschrift).

Wat doe je graag in je vrije tijd?

In mijn vrije tijd vaar ik graag. Verder denk ik na over de rol van de techniek, met name ICT gerelateerd, in de samenleving.

Lectoraat