Herbert Koelman is lector bij het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB). Het lectoraat richt zich op de maritieme sector, dus bestrijkt zowel scheepvaart als scheeps- en jachtbouw.

Herbert Koelman is scheepsbouwkundig ingenieur. Z’n eerste opleiding in dat vakgebied was aan de HTS in Haarlem, waarna de studie werd voortgezet aan de TU-Delft. Hier haalde hij in 1985 zijn ingenieurstitel. Tijdens die studie heeft Herbert in 1980 SARC opgericht, een bedrijf dat gespecialiseerd is in computertoepassingen voor scheepsontwerp en –optimalisatie. Op latere leeftijd, in 1999, volgde zijn promotie. Herbert promoveerde op de wiskundige achtergrond van een (betere) methode om scheepsvormen te representeren en ontwerpen.

Herbert heeft zich als lector onder andere tot doel gesteld om onderzoek te entameren op het gebied van het verzamelen en bewerken van metingen en ervaringen, en deze geschikt te maken voor (her-)gebruik in het scheepsontwerp. Een belangrijk streven is om de resultaten van onderzoek zo snel mogelijk te verweven in de onderwijspraktijk.

Lectoraat