Maritieme Innovatie Technieken

Er varen maar weinig groene schepen, terwijl de regels op het gebied van duurzaamheid en veiligheid strenger worden. Ook heeft de scheepvaartsector te maken met schaalvergroting, stijgende energieprijzen, een dalend marktaandeel en is het ook nog eens moeilijk om aan goed personeel te komen. Een scheepslading aan uitdagingen dus. Slimme duurzame groei is nodig, waarbij we gebruik maken van innovaties.

Hoe kunnen we veilige, duurzame, schone en slimme schepen bouwen? Dat is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken (MIT). Het lectoraat onderzoekt én adviseert op het gebied van technologische innovaties in de scheepvaartindustrie. Of het nu gaat om het ontwerpen van een geavanceerd jacht, deep sea mining of een energie efficiency onderzoek aan boord. Maritieme Innovatieve Technieken rules the waves!

Port State Control Maritiem

Sinds 2012 worden er significant meer schepen aangehouden die onder Nederlandse vlag varen. Een ongewenste situatie, omdat daarmee de internationale reputatie en de concurrentiepositie van onze Nederlandse scheepvaart op het spel staan. Met het project Port State Control willen we kennis over de maritieme wet- en regelgeving vergroten, delen en implementeren via een handige tool. 

De wereldwijde scheepvaart moet zich houden aan internationale regels en wetgeving die door de International Maritime Organisation (IMO) zijn opgesteld. Schepen die niet voldoen aan deze regels worden aangehouden. Een aanhouding betekent dat het schip stilgelegd wordt en de reder zijn werkzaamheden niet kan vervolgen voordat een geconstateerd gebrek is opgelost is of een boete is betaald. Dat kost geld en tijd.

Kwaliteit verhogen en behouden

Met het onderzoeksproject Port State Control van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken willen we reders en kapiteins beter informeren over deze regels. Daarvoor ontwikkelen we een innovatieve tool, waarin we alle aspecten van de controlepraktijk meenemen. Doel is dat gebruikers beter in staat zijn de regelgeving na te leven. Het lectoraat wil de Nederlandse reders met de tool helpen de kwaliteit aan boord te verhogen en te behouden.

Meten is weten Maritiem

Het verbeteren van de energie-efficiëntie helpt reders om kosten te besparen, hun concurrentiepositie te verbeteren, de inzet van fossiele brandstoffen te verminderen en aan actuele wet- en regelgeving te voldoen. Om energie te besparen is controle door het meten van de rookgassen van de uitstoot en het bepalen van het verbrandingsrendement dan ook de moeite waard. Meten is weten.

In de logistieke keten van leverancier tot en met eindafnemer is een reder deels al wettelijk verplicht steeds meer informatie en transparantie te geven over zijn energieverbruik en onder andere de NOx, SO2- en CO2-uitstoot. Daarvoor is het meten van de rookgassen van de uitstoot noodzakelijk. Ook geven de meetresultaten in het algemeen een goede indicatie over de conditie van de technische installatie.

Studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) gaan daarom de rookgassen meten van de meest voorkomende motoren en ketels aan boord van schepen. Zo krijgen wij, als maritiem officier en scheepsbouwer, inzicht in mogelijke energie-efficiëntie en onderhoudsverbeteringen. 

Met wie werken we samen?

Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken speelt een verbindende rol in de succesvolle samenwerking tussen de verschillende takken in de maritieme sector.  We werken samen met het maritieme bedrijfsleven, het onderzoekscentrum Marin, TNO, andere hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen.

Het lectoraat houdt zich bezig met praktisch onderzoek in de maritieme sector met als onderzoeksthema’s: veilige schepen, slimme schepen, schone schepen en duurzame schepen. Studenten kunnen ook zelf met ideeën voor onderzoek en innovatieve voorstellen komen waarbij het lectoraat een ondersteunende en stimulerende rol speelt.

Voorbeelden van door studenten aangedragen onderzoeken:

 • Onderzoek naar de veiligheid van recreatievaart op de Noordzee.
 • Onderzoek naar optimalisatie van vertrektijden van eiland ferries.
 • Onderzoek naar een vaarwegmarkeringsplan.
 • Onderzoek naar het ontstaan van de problemen van een bestaande warmtewisselaar van de rookuitlaatgassen reiniger.

Bedrijven en andere instanties

Bedrijven en andere instanties waarmee we samenwerken:

 • Maritieme Innovatie Programma 
 • Ibema Controls
 • Standard Fasal
 • STI Engineering, Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer
 • Koninklijk Nederlandse Verenging van Technici op Scheepvaartgebied (KVNTS)
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
 • Koninklijke Wagenborg Shipping BV. 
 • Opleiding Maritiem Officier, NHL Stenden Hogeschool

Wie zijn wij?

Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken van NHL Stenden richt zich op de maritieme sector: de scheepvaart en scheeps- en jachtbouw. Het lectoraat wil een verbindende rol spelen zodat verschillende takken in de maritieme sector succesvol kunnen samenwerken. Door de uitdagende onderzoeksthema’s kunnen studenten een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Het toegepaste onderzoek vanuit het lectoraat Maritieme Innovatie Technieken is gericht op het geven van advies aan betrokken organisaties bij technologische innovaties. De Nederlandse reder heeft, net als andere industrieën, te maken met stijgende grondstofprijzen en energiekosten. Hierdoor is in toenemende mate behoefte aan efficiëntere schepen met efficiënte mogelijkheden voor belading en minder energieverbruik. 

Dat kan bijvoorbeeld in de containervaart door het ontwerpconcept van deze schepen te wijzigen of bestaande, vol beladen schepen langzamer te laten varen. Verregaande optimalisatie van de vaarsnelheid, belading, routering, inspectie en onderhoudsintervallen, corrosie en verfsystemen, en levensduur-verlengend onderhoud zijn zaken die aansluiten bij het bestaande wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot werken we vanuit het lectoraat aan het opstarten van een eigentijdse maritieme professional masteropleiding.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Maritiem Instituut Willem Barentsz

Lectorale rede dr. ir. Herbert J. Koelman

“Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat”

3.93 MB (.PDF)