Maritieme Innovatieve Technieken

Er varen maar weinig groene schepen, terwijl de regels op het gebied van duurzaamheid en veiligheid strenger worden. Ook heeft de scheepvaartsector te maken met schaalvergroting, stijgende energieprijzen, een dalend marktaandeel en is het ook nog eens moeilijk om aan goed personeel te komen. Een scheepslading aan uitdagingen dus. Slimme duurzame groei is nodig, waarbij we gebruik maken van innovaties.

Hoe kunnen we veilige, duurzame, schone en slimme schepen bouwen? Dat is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken (MIT). Het lectoraat onderzoekt én adviseert op het gebied van technologische innovaties in de scheepvaartindustrie. Of het nu gaat om het ontwerpen van een geavanceerd jacht, deep sea mining of een energie efficiency onderzoek aan boord. Maritieme Innovatieve Technieken rules the waves!

SiGa-Lab Smart Industries

Het SiGa-Lab is het Simulation & Game-Based Training & Assessment Lab van NHL Stenden Hogeschool. Het SiGa-Lab biedt trainingen en assessment, verricht toegepast onderzoek en biedt faciliteiten op het gebied van simulator-leren en serious gaming.

Het SiGa-Lab biedt een scala aan simulaties en serious games, die opleidingen, bedrijven en (onderwijs)instellingen kunnen inzetten voor het ontwikkelen en beoordelen van (inter)persoonlijke vaardigheden van studenten en medewerkers. 

Daarnaast verrichten we toegepast onderzoek op het gebied van simulator-leren en serious gaming. Dit doen we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en TU Delft. Ons onderzoek richt zich op de effectiviteit van simulaties en serious games als onderwijsinstrument en de validiteit van simulaties en serious games als assessmentinstrument.

Moderne lab-faciliteiten

We beschikken over een eigen workshop- en onderzoeksruimte binnen NHL Stenden, die we flexibel kunnen inrichten, afhankelijk van simulaties of games die we spelen of onderzoeken. Ons SiGa-Lab beschikt over moderne multimedia-faciliteiten, waaronder prowise boards, game-computers, beamers, (touch)screens, tablets, licht- en audio-installatie en een video-gedragsobservatiesysteem.

Ons game-aanbod

Het SiGA Lab biedt een gevarieerd aantal games aan. Hieronder een overzicht van ons aanbod.

 • Capture
  De animated role play game Capture is goed toepasbaar als training/workshop aan accountmanagers om de verkoopvaardigheden te verbeteren. De workshop duurt 2 uur en er kunnen maximaal 20 personen meedoen. 
 • Integrety
  In de animated role play game Integrety wordt het ethisch handelen en integriteit behandeld. De workshop duurt 2 uur.
 • O-Fidelity
  In de online simulation game O-Fidelity gaan deelnemers aan de slag met projectmanagement en organisatieverandering. De cursus duurt 2 à 3 weken. 
 • Play Your Strengths
  In de Lego Serious Play Game Play Your Strengths gaan deelnemers aan de slag met zelfsturing en krijgen ze inzicht in hun eigen talenten. De workshop duurt 2 uur. 
 • Esch-Cape
  Samenwerking en teamontwikkeling staan centraal tijdens de strijd in deze bijzondere escape room game Esch-Cape. Deelnemers gaan in verschillende ronden de strijd met elkaar aan om zo snel mogelijk de escape room te verlaten. Deze game is te gebruiken als incompany event.
 • Team Up
  In de Multiplayer adventure game Team Up staan samenwerking en teamontwikkeling centraal. Deze training/workshop duurt twee uur en is geschikt voor maximaal 8 personen per workshop.
 • ARRA
  ARRA is een Multiplayer adventure game en leent zich goed voor het versterken van de samenwerking en teamontwikkeling. Met 8 personen gaan deelnemers de strijd met elkaar aan. 
 • Artemis
  Artemis is een leiderschaps- en samenwerkings simulatie game waarin de deelnemers werken aan competenties als leiderschap en samenwerking. Maximaal 6 deelnemers per workshop.
 • Quinn Leiderschapsstijlen Simulator
  Zijn er geboren leiders of kan iedereen leiding geven? De Quinn Leiderschapsstijlen Simulator geeft deelnemers inzicht in hun wijze van leiding geven. 
 • Disc Communicatiestijlen simulator
  Hoe communiceer jij met collega's? Deze vraag staat centraal tijdens deze video role play simulatie.
 • Keep Talking
  In de communicatie en samenwerkingsgame Keep Talking staan communicatie en redenatie centraal.
 • ETU Communicatie Simulator
  Hoe maak je een beslissing en hoe communiceer je dat met collega's? In de video role play simulatie game ETU Communicatie Simulator krijgen deelnemers inzicht in hun wijze van communiceren.

Samenwerking met bedrijven en instellingen

We werken binnen NHL Stenden Hogeschool volop samen met bedrijven en instellingen, die onze simulaties en serious games in de praktijk gebruiken. Bedrijven en instellingen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van onze SiGa-Lab-faciliteiten. Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder: m.renema@nhl.nl.

Meer informatie

Benieuwd naar ons aanbod? Op onze website Sims & Games voor bedrijven en instellingen vindt u meer informatie. Of neem contact met ons op om te overleggen hoe we u kunnen ondersteunen bij personeelsontwikkeling en beoordeling, door te mailen naar: info@sigalab.nl of te bellen met 058-2511528. Ook voor studenten hebben we een uitgebreid aanbod. Kijk voor onze trainingen en workshops met open inschrijving op Sims & Games voor studenten. Of neem contact met ons op om te overleggen over onderzoeks- en stagemogelijkheden bij het SiGa-Lab

Port State Control Maritiem

Sinds 2012 worden er significant meer schepen aangehouden die onder Nederlandse vlag varen. Een ongewenste situatie, omdat daarmee de internationale reputatie en de concurrentiepositie van onze Nederlandse scheepvaart op het spel staan. Met het project Port State Control willen we kennis over de maritieme wet- en regelgeving vergroten, delen en implementeren via een handige tool. 

De wereldwijde scheepvaart moet zich houden aan internationale regels en wetgeving die door de International Maritime Organisation (IMO) zijn opgesteld. Schepen die niet voldoen aan deze regels worden aangehouden. Een aanhouding betekent dat het schip stilgelegd wordt en de reder zijn werkzaamheden niet kan vervolgen voordat een geconstateerd gebrek is opgelost is of een boete is betaald. Dat kost geld en tijd.

Kwaliteit verhogen en behouden

Met het onderzoeksproject Port State Control van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken willen we reders en kapiteins beter informeren over deze regels. Daarvoor ontwikkelen we een innovatieve tool, waarin we alle aspecten van de controlepraktijk meenemen. Doel is dat gebruikers beter in staat zijn de regelgeving na te leven. Het lectoraat wil de Nederlandse reders met de tool helpen de kwaliteit aan boord te verhogen en te behouden.

Meten is weten Maritiem

Het verbeteren van de energie-efficiëntie helpt reders om kosten te besparen, hun concurrentiepositie te verbeteren, de inzet van fossiele brandstoffen te verminderen en aan actuele wet- en regelgeving te voldoen. Om energie te besparen is controle door het meten van de rookgassen van de uitstoot en het bepalen van het verbrandingsrendement dan ook de moeite waard. Meten is weten.

In de logistieke keten van leverancier tot en met eindafnemer is een reder deels al wettelijk verplicht steeds meer informatie en transparantie te geven over zijn energieverbruik en onder andere de NOx, SO2- en CO2-uitstoot. Daarvoor is het meten van de rookgassen van de uitstoot noodzakelijk. Ook geven de meetresultaten in het algemeen een goede indicatie over de conditie van de technische installatie.

Studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) gaan daarom de rookgassen meten van de meest voorkomende motoren en ketels aan boord van schepen. Zo krijgen wij, als maritiem officier en scheepsbouwer, inzicht in mogelijke energie-efficiëntie en onderhoudsverbeteringen. 

Met wie werken we samen?

Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken speelt een verbindende rol in de succesvolle samenwerking tussen de verschillende takken in de maritieme sector.  We werken samen met het maritieme bedrijfsleven, het onderzoekscentrum Marin, TNO, andere hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen.

Het lectoraat houdt zich bezig met praktisch onderzoek in de maritieme sector met als onderzoeksthema’s: veilige schepen, slimme schepen, schone schepen en duurzame schepen. Studenten kunnen ook zelf met ideeën voor onderzoek en innovatieve voorstellen komen waarbij het lectoraat een ondersteunende en stimulerende rol speelt.

Voorbeelden van door studenten aangedragen onderzoeken:

 • Onderzoek naar de veiligheid van recreatievaart op de Noordzee.
 • Onderzoek naar optimalisatie van vertrektijden van eiland ferries.
 • Onderzoek naar een vaarwegmarkeringsplan.
 • Onderzoek naar het ontstaan van de problemen van een bestaande warmtewisselaar van de rookuitlaatgassen reiniger.

Bedrijven en andere instanties

Bedrijven en andere instanties waarmee we samenwerken:

 • Maritieme Innovatie Programma 
 • Ibema Controls
 • Standard Fasal
 • STI Engineering, Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer
 • Koninklijk Nederlandse Verenging van Technici op Scheepvaartgebied (KVNTS)
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
 • Koninklijke Wagenborg Shipping BV. 
 • Opleiding Maritiem Officier, NHL Stenden Hogeschool

Wie zijn wij?

Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken van NHL Stenden richt zich op de maritieme sector: de scheepvaart en scheeps- en jachtbouw. Het lectoraat wil een verbindende rol spelen zodat verschillende takken in de maritieme sector succesvol kunnen samenwerken. Door de uitdagende onderzoeksthema’s kunnen studenten een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Het toegepaste onderzoek vanuit het lectoraat Maritieme Innovatie Technieken is gericht op het geven van advies aan betrokken organisaties bij technologische innovaties. De Nederlandse reder heeft, net als andere industrieën, te maken met stijgende grondstofprijzen en energiekosten. Hierdoor is in toenemende mate behoefte aan efficiëntere schepen met efficiënte mogelijkheden voor belading en minder energieverbruik. 

Dat kan bijvoorbeeld in de containervaart door het ontwerpconcept van deze schepen te wijzigen of bestaande, vol beladen schepen langzamer te laten varen. Verregaande optimalisatie van de vaarsnelheid, belading, routering, inspectie en onderhoudsintervallen, corrosie en verfsystemen, en levensduur-verlengend onderhoud zijn zaken die aansluiten bij het bestaande wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot werken we vanuit het lectoraat aan het opstarten van een eigentijdse maritieme professional masteropleiding.

Team

Contact