Studenten MIWB presenteren munitieonderzoek in Brussel

Afbeelding
Studenten MIWB presenteren munitieonderzoek in Brussel

Lara Koens is één van de studenten van het Maritiem Instituut 'Willem Barentsz' (MIWB) die hun onderzoek mochten presenteren in Brussel. ‘Als studenten van de opleidingen Kust en Zee management en Maritiem Officier worden wij gebruikers van de Noordzee. Wij leerden voor het eerst van de munitie stortplaatsen tijdens een summerschool presentatie van REMARCO. Het feit dat er zoveel munitie op de zeebodem ligt te roesten was een schokkende verrassing.’

REMARCO is de Europese onderzoeksorganisatie, die zich inzet tegen vervuiling van de zeebodem. Met de presentatie van hun onderzoek afgelopen dinsdag hopen de studenten hun bijdrage te leveren aan het schoner maken van de Noordzee, vertelt Lara Koens: ‘Wij richten ons op wat mogelijke manieren van munitie ruimen zouden kunnen zijn voor Nederland. Dit doen wij door te kijken wat onze mede Noordzeegebruikers doen met hun munitie dumpplaatsen en munitie die aangetroffen wordt door werkzaamheden zoals vissen en baggeren.’ 

‘Door oude munitie laten detoneren op zee komen de giftige stoffen ook in de zee vrij. Verder kunnen de schokgolven die vrijkomen bij detonatie verwondingen of dood betekenen voor organismen in het water. Door naar onze buren te kijken kunnen wij zien wat alternatieve methoden zijn van munitie ruiming en wat de voor en nadelen daarvan zijn.’ 

In de dumpplaatsen in de Nederlandse Noordzee en Oosterschelde samen ligt naar schattingen ongeveer 60.000 ton aan munitie. Hierbij is niet de munitie meegerekend uit wrakken en wat los op de zeebodem verspreid is. De meeste munitie komt uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zegt Lara: ‘Er moest er veel munitie uit Europa weg gehaald worden. Het was niet mogelijk om zoveel munitie onschadelijk te maken. Veel overheden hebben daarom gekozen om munitie in zee te dumpen. Verder zijn er op en boven zee veel vliegtuigen en schepen verloren gegaan die munitie bij zich hadden. Als laatste ligt ook veel munitie los op de zeebodem. Een eeuw later zijn de omhulsingen zo erg weggeroest dat deze vrij komt in de zee en de bodem.’ 

Positief vinden de studenten de internationale samenwerking. ‘Ik moest denken aan een Brits onderzoek dat wij tegenkwamen en dat onderzoek bevatte een foto van een Duitse zeemijnenkaart, die gemaakt was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de internationale aard van dit onderzoek is het fascinerend om te zien hoe landen die historisch gezien vaak in oorlog met elkaar waren zo goed met elkaar samen werken.’

Meer informatie over dit onderzoek kunt u hier vinden. 

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...