Afbeelding
REMARCO-header
Afbeelding
REMARCO-header

REMARCO

Projectleider
Welmoed van der Velde
Looptijd
2023 - 2027
Domeinen
Maritiem

Na tientallen jaren in het zeewater bevinden munitiegranaten uit wereldoorlogen zich in verschillende stadia van afbraak. Rond oorlogswrakken en stortplaatsen zijn lekkende giftige en kankerverwekkende verbindingen gevonden. Afgezien van het risico van ongecontroleerde explosies, troffen monsters genomen tijdens mariene expedities en laboratoriumanalyses ook gelekte giftige verbindingen aan in biota die de gezondheidsschade van blootgestelde organismen verklaarden. Deze resultaten leiden tot bezorgdheid over de voedselveiligheid op zee.

REMARCO wil de vervuiling verminderen en bijdragen aan de bescherming van mariene ecosystemen door: de capaciteit van autoriteiten te vergroten met een gesystematiseerde risicobeoordelingsstrategie binnen de Marine Framework Strategy Directive (MFSD) en verbeterde methodologie, het bevorderen van de toepassing van transnationaal gevalideerde, op afstand bediende en geautomatiseerde oplossingen voor autoriteiten in de Noordzee-regio en supranationale organen om risico's te bewaken en te herstellen, het bevorderen van een gedragsverandering van verantwoordelijke belanghebbenden die leidt tot de verbetering van beleidsinstrumenten.

Welk probleem lost het project op?

Er bestaat geen gemeenschappelijke systematische aanpak om de controle- en herstelmaatregelen die nodig zijn om de gevaren van munitie op de zeebodem te beperken, te beoordelen of uit te voeren. Het project zal een dergelijke systematische aanpak opleveren.

Het project omvat 3 werkpakketten:

 1. WP1: PILOTING MONITORING & REMEDIATION TECHNIQUES (AWI)
 2. WP2: WRECKNS SOFTWARE AS A SERVICE PLATFORM (NORTH.IO)
 3. WP3: POLICY RECOMMENDATIONS (NHL Stenden)

Wie is het projectteam?

 • Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
 • Vlaams Instituut voor de Zee
 • NHL Stenden Hogeschool - Maritiem Instituut Willem Barentsz
 • North.io GmbH
 • Periplus Consultancy BV
 • Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Institut für Toxikologie und Pharmakologie
 • Deutsches Schifffahrtsmuseum - Leibniz-Institut für Maritime Geschichte
 • SeaTerra Geophysik & Kampfmittel Dienstleistungen GmbH
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 • EXPLOAD B.V

Binnen NHL Stenden:

 • W. van der Velde (lectoraat Maritime Law)
 • Docent-onderzoekers en studenten van opleidingen aan het MIWB en Integrale Veiligheidskunde
Afbeelding
Remarco-logos.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

NHL Stenden (MIWB) leidt het werkpakket Beleidsaanbevelingen. De doelstellingen van dit werkpakket zijn

 • Bevorderen van een beleidsverandering in de lidstaten en supranationale organen (EU en internationaal) met betrekking tot bewakingsopties voor aangetroffen munitie en lekkende toxische verbindingen en mariene voedselveiligheid.
 • Het vergroten van de kennis van de wetenschappelijke gemeenschap en het veranderen van het gedrag van overheidsinstanties, waaronder ministeries van Defensie die verantwoordelijk zijn voor beheer, monitoring en saneringstechnieken.
 • De discussie openen over een gezamenlijke aanpak van risicobeoordeling, bewaking en beheer in het kader van OSPAR en de EU.
 • Verkennen van geschikte middelen voor het communiceren van risico's aan de wetenschap, beleidsmakers en burgers.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Resultaten zijn nog niet bekend, project bevindt zich nog in opstartfase.