Ik heb Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna ben ik gepromoveerd op het onderwerp “De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht”. Als raadadviseur heb ik bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over nieuwe (maritieme) regelgeving onderhandeld in Brussel en bij de International Maritime Organization. Nu ben ik werkzaam bij NHL Stenden als lector Maritime Law. Daarnaast werk ik als rechter in maritieme zaken bij het Gerechtshof in Den Haag en het Tuchtcollege voor de Scheepvaart. Met mijn man en onze zoon woon ik in IJlst, een van de Friese 11 steden met een eeuwenoude scheepsbouw historie.

Afbeelding
Welmoed van der Velde

Contactgegevens

Wat zijn jouw onderzoeksinteresses/specialismes?

Het liefst doe ik onderzoek op de grens van recht en techniek. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maritieme sector door met onze studenten en praktijkpartners te onderzoeken hoe we aan steeds strengere milieuregels kunnen voldoen door innovatie bij de bouw en operatie van schepen.

Wat is jouw rol bij NHL Stenden, wat zijn je doelen en opdrachten?

Ik werk als lector bij de onderzoeksgroep Maritiem. In die rol verbind ik praktijk en onderwijs. Al het onderzoek van het lectoraat doen we samen met studenten en bedrijven. Op die manier maken we op de hogeschool kennis met nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk en kunnen we andersom een bijdrage leveren aan de praktijk door nieuwe kennis te creëren.

Op dit moment werk ik aan een aantal internationale onderzoeksprojecten, onder meer op het gebied van regelgeving voor wrakken en munitie op de zeebodem (Interreg North Sea Wrecks en Interreg REMARCO) en regelgeving voor het gebruik van data en software bij de bouw en operatie van schepen (Raak Pro TODDIS en EU Horizon SEUS).

Ik houd ervan om mensen bij elkaar te brengen en nieuwe dingen te ontwikkelen. Zo hebben we op Terschelling vanuit het lectoraat een nieuwe minor opgezet over sustainable use of oceans and seas waarin studenten van de opleidingen maritiem officier, ocean technology, maritieme techniek, integrale veiligheid en kust- en zeemanagement samen in een atelier onderzoek doen naar verduurzaming van de maritieme sector. Daarnaast hebben we samen met de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft het maritieme professional doctorate programma ontwikkeld. Het professional doctorate is de praktijkgerichte evenknie van de PhD. Op het Maritiem Instituut Willem Barentsz kun je dus onderzoek doen op het hoogste niveau!

Vervul je nevenfuncties in relatie tot jouw vakgebied en zo ja, welke?

Naast mijn werk als lector werk ik als raadsheer-plaatsvervanger (rechter) bij het Gerechtshof Den Haag in maritieme zaken en als plaatsvervangend voorzitter bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart in Amsterdam. Daarnaast ben ik lid van de Commissie Evaluatie Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Water en schepen trekken mij ook in mijn vrije tijd. In de zomer zeil ik graag op de Friese meren en in de winter trek ik mijn schaatsen aan om op de schaatsbaan van Leeuwarden rondjes te draaien op bevroren water.

Inauguratie

Op donderdag 18 mei 2017 hield Welmoed van der Velde haar inaugurele rede ‘Katalysator tussen Recht en Techniek’ en werd officieel als lector benoemd. De feestelijke gebeurtenis vond plaats op het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Download het inauguratieboekje ‘Katalysator tussen Recht en Techniek’.

Lectorale rede (pdf)

 

Lectoraat