Jurist en lector Welmoed van der Velde vindt haar vakgebied Maritime Law een mooie puzzel. Recht en techniek zijn in de scheepvaart immers altijd in beweging, en bovendien verschillen de regels per land. Ze doet onder andere onderzoek naar de vermindering van administratieve lasten op zee.

  Contactgegevens

  Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

  welmoed.van.der.velde@nhlstenden.com

  “Ik ben jurist en gepromoveerd op de positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht. Als raadadviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie heb ik maritieme wetten geschreven en over verdragen bij International Maritime Organization (IMO) onderhandeld. Nu ben ik rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Nederland en lector Maritime Law. Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de interactie tussen (maritieme) techniek en recht. Technische innovaties vragen om nieuwe regels en omgekeerd vragen nieuwe regels om technische innovaties om daaraan te kunnen voldoen. Daarnaast verschillen de scheepvaartregels per land. Een mooiere puzzel kan ik me als jurist niet wensen.”

  Relevantie is altijd duidelijk

  “Onderzoek, onderwijs en ondernemen vormen de basis van al mijn werk voor NHL Stenden hogeschool. Bij mijn onderzoeksprojecten creëer ik samenwerking tussen onderzoekers, het bedrijfsleven en studenten Marof, Maritieme Techniek, Rechten, CMD en Informatica. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek Vermindering Regeldruk, waarbij studenten samen met rederijen een innovatieve tool ontwikkelen om de administratieve belasting aan boord te verlagen.”

  “De relevantie is altijd duidelijk bij praktijkgericht onderzoek. Je kunt een oplossing verzinnen voor een concreet probleem. De nauwe samenwerking tussen studenten, onderzoekers en bedrijfsleven spreekt mij daarbij zeer aan. Door die samenwerking leer ik zelf elke dag.”

  Inauguratie

  Op donderdag 18 mei 2017 hield Welmoed van der Velde haar inaugurele rede ‘Katalysator tussen Recht en Techniek’ en werd officieel als lector benoemd. De feestelijke gebeurtenis vond plaats op het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Download het inauguratieboekje ‘Katalysator tussen Recht en Techniek’.

  Lectorale rede (pdf)

  Lectoraat