Afbeelding
Ventofoils-headerafbeelding
Afbeelding
Ventofoils-headerafbeelding

Ventofoils XL

Duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen
Projectleider
Stephan Procees
Looptijd
voorjaar 2023 - voorjaar 2026
Domeinen
Maritiem
Ventofoil is een vleugelvormig element dat gebruikmaakt van moderne innovaties op het gebied van aerodynamica.
Dit valorisatieproject heeft als doel het ontwikkelen, bouwen, testen en demonstreren op een zeeschip van een prototype van de 30m VentoFoil XL, op basis van opgedane kennis en ervaring met de huidige kleine VentiFoils van Econowind (zie foto). Voor de nieuwe VentoFoil wordt een nieuw innovatief type grenslaag-afzuiging gebruikt t.o.v. de bestaande VentiFoil, om de opschaling tot 30m mogelijk te maken. Volledig digitale aansturing van de VentoFoils XL biedt kans op continue optimale afstemming op de variërende zeewind en wordt ontwikkeld en getest o.b.v. AI-technologie.  

Wat is de aanleiding voor het project?

De huidige VentiFoils (10m ~16m) worden succesvol toegepast als hulp-voortstuwing op coasters en daarmee worden Econowind en Conoship vanuit de hele wereld herkend als belangrijke spelers m.b.t windvoortstuwing. Schaalvergroting vraagt nieuwe oplossingen voor de VentoFoils XL, die in dit project worden getest en gedemonstreerd in operationele omstandigheden op een zeeschip. Gemeten en gevalideerde besparingen kunnen de enorme markt ontsluiten voor toepassing op (duizenden) grote wereldwijd-varende zeeschepen als bulkcarriers en tankers. Deze grotere diepzee-schepen (lengtes 200 –300 m) kennen grotere standaardisatie en dat maakt in principe ontwikkeling van efficiëntere gedigitaliseerde serieproductie mogelijk (op termijn wellicht in composiet), leidend tot een duurzaam gunstige business case voor grootschalige industriële productie in noord Nederland. 

Welk probleem lost het project op?

Bijdragen aan de energietransitie naar duurzame energiebronnen en emissiereductie van CO2& NOx, waarbij het hier gaat om toepassing op zowel de bestaande vloot als op nieuwe schepen en om een snelle transitie: hernieuwbare brandstoffen als ‘groene’ H 2 en methanol zijn nog jaren niet op grote schaal beschikbaar. Een belangrijke opmaat naar grootschalige industriële productie van grote series VentoFoils XL in Noord-Nederland met hoogwaardige nieuwe banen op MBO, HBO en Universitair niveau in de gedigitaliseerde metaalverwerkende maakindustrie. 

Wie is het projectteam?

Kennispartners NHL Stenden Leeuwarden & Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) Terschelling

 • Econowind BV
  Specialist in windvoortstuwing voor schepen in Groningen
 • Bijlsma Marine Services BV
  Scheepswerf in Wartena
 • Conoship International BV
  Scheepsbouwkundig ontwerp en adviesbureau in Groningen
 • Boomsma Shipping BV
  Rederij in kust- en zeescheepvaart in Sneek
 • Eekels Technology BV
  Elektrotechnisch specialist Energie Management Systemen in Hoogezand
 • Global Electrical Solutions BV
  Elektrotechnisch installateur voor maritieme industrie in Gorredijk
 • Duits Nederlandse Windtunnel (DNW, verbonden met NLR)
  Marknesse 

Uiteraard wordt er binnen onze werkpakketten samenwerkt met studenten van de opleidingen.  

Hoe pakt het projectteam dat aan?

In dit valorisatieproject draagt het MIWB in WP1 bij aan de HAZID en risicoanalyse vanuit de operaties op en met de schepen. Als WP-leider van de testen van de VentoFoil XL in WP3, ontwikkelt het MIWB de testprotocollen, doet voorbereiding en coördinatie van de testen, verricht metingen en verwerkt de meetdata, dit steeds in samenwerking met de andere partners met ieder hun eigen vakgebied. Gemeten besparingen vormen de basis voor ontwikkelen van het businesscase model met OPEX en CAPEX, in samenwerking met Econowind. Ook tijdens de demonstratievaarten in WP4 verzorgt het MIWB metingen aan boord door maritiem officieren met VentoFoils XL Windvoortstuwing. Een eerste versie van de aanvullende opleiding wordt door MIWB ontwikkeld o.b.v. de testen en resultaten in WP3 en dit wordt getoetst en geëvalueerd in WP4. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling door MIWB van een ‘Noord-Nederlands Kenniscentrum Windvoorstuwing voor schepen’.

Afbeelding
logo-ventofoils-xl