Onderzoeksgroep Maritiem

Nieuwe wet- en regelgeving is aan de orde van de dag in de maritieme sector. Nieuwe regelgeving is vaak de aanleiding voor innovatieve technieken. Het vormt daarnaast de basis van bescherming van het milieu. De onderzoeksgroep Maritiem wil vanuit deze drieslag invulling geven aan maritiem toegepast onderzoek. Op basis de speerpunten van nationale en internationale maritieme instituten heeft de onderzoeksgroep Maritiem een missie geformuleerd. “Duurzame maritieme ontwikkeling door middel van het veiliger, efficiënter en milieubewuster maken van de internationale maritieme sector door innovatief onderzoek.”

Lectoraten

Maritieme Innovatieve Technieken

Meer informatie
maritime_law

Maritime Law

Meer informatie