Ter vervulling van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft de Onderzoeksgroep Maritiem de volgende missie geformuleerd: “Werken aan wereldwijde innovatie ten behoeve van veiligheid en duurzaamheid in de maritieme sector." De Onderzoeksgroep Maritiem heeft twee lectoraten die praktijkgericht onderzoek doen op het snijvlak van techniek en regelgeving. Hierin werken de lectoraten intensief samen.

Onderzoekslijnen

De onderzoeksgroep Maritiem werkt aan haar missie aan de hand van drie onderzoekslijnen:

  • Sustainability and Regulation
  • Advanced maritime operations, design, analysis and optimization tools
  • Modelling and simulation of maritime artefacts

Team

De onderzoeksgroep Maritiem bestaat uit twee lectoraten waar een multidisciplinair team van medewerkers werkt aan onderzoek. Dit doen zij samen met studenten, het bedrijfsleven, overheids-, onderwijs- en kennisinstellingen en andere lectoraten. Het lectoraat Maritime Law staat onder leiding van lector Welmoed van der Velde. Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken staat onder leiding van lector Herbert Koelman.

Bekijk de lectoraten