Sociale media zijn constant in beweging. Bijna jaarlijks vindt er een verschuiving plaats van belangrijke kanalen, succesvolle content en manieren om als organisatie gebruik te maken van sociale media. De onderzoeksgroep Social Media van NHL Stenden doet onderzoek naar de ontwikkelingen rondom social media en manieren hoe je daar als organisatie op in kunt spelen.