Onderzoeksgroep ICT & Design

Binnen de onderzoeksgroep ICT & Design zijn op dit moment twee lectoraten actief: Lectoraat Serious Gaming en lectoraat Maritime IT Security.

Lectoraat Serious Gaming

De ambitie van het lectoraat Serious Gaming is om de drie primaire resultaatgebieden van onze hogeschool – onderwijs, onderzoek en valorisatie – niet als losse entiteiten te zien, maar in samenhang te benaderen: de Serious Gaming Driehoek (SeGa driehoek). Onderwijs wordt verzorgd door de Master Serious Gaming (MaSeGa) het Lectoraat Serious Gaming (LeSeGa) is eigenaar van het onderzoek over serious gaming en valorisatie is belegd bij het Serious Gaming Lab (SeGaLab). Ook andere onderwijsprogramma's of lectoraten binnen onze hogeschool, evenals externe partners, kunnen als eigenaar van kernactiviteiten optreden, als het gaat over onderwijs of onderzoek met serious gaming. Het komt vaak voor dat de SeGa driehoek aangewend wordt voor het behalen van externe doelen.

Lees meer over het Lectoraat Serious Gaming

Lectoraat Maritime IT Security

Het lectoraat Maritime IT Security heeft als doel om impactvol onderzoek te doen naar cyber-dreigingen voor het Maritiem Transportsysteem (MTS). Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van onze vaardigheden binnen NHL Stenden in de disciplines Ethical Hacking, Secure Programming, Serious Gaming, Maritieme Technologie, opleiding to Maritiem Officier, Marine Shipping Innovations and Cyber Safety. Studentengroepen van al deze disciplines dragen bij aan het onderzoek. Naast traditionele maritieme activiteiten vallen ook binnenwateren, havenfaciliteiten en andere kritische elementen van het MTS binnen het onderzoek.

Lees meer over het lectoraat Maritime IT Security

 

Afbeelding
Serious Gaming

Lectoraten

Bekijk alle lectoraten die vallen binnen de onderzoeksgroep ICT & Design.