Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur

Hoe kunnen burgers beter betrokken worden bij de lokale politiek? Hoe kunnen bestuurders effectief en efficiënt samenwerken? Hoe kan het beleid van de overheid bijdragen aan de brede welvaart in de regio? En hoe kan het vertrouwen van burgers in de politiek hersteld worden?

Bij het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur werken we aan deze urgente vraagstukken die onze samenleving vormgeven. Onze praktijkgerichte onderzoeken bieden niet alleen inzichten, maar ook concrete oplossingen. Samen met het werkveld en het onderwijs streven we naar een versterking van kennis binnen de publieke sector. Kom bij ons voor onderzoeksopdrachten en advies en draag bij aan een veerkrachtig bestuur en een bloeiende gemeenschap. 

Onze missie

Onze missie bij het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur is duidelijk: wij streven ernaar dé toonaangevende publieke kennisinstelling te zijn in Noord-Nederland. Met hoogwaardig onderzoek en advies ondersteunen we publieke organisaties bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het bevorderen van goed bestuur en het creëren van publieke waarde.

 
Het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur richt zich op drie verschillende kennislijnen:
 

Onderzoeks- en adviesdiensten

Naast de kennisontwikkeling langs de onderzoekslijnen bieden we verschillende onderzoeks- en adviesdiensten aan, denk hierbij aan:

  • Beleidsonderzoek: evaluatieonderzoek, effectiviteitsstudies, haalbaarheidsstudies, beleids- en procesanalyses, strategisch beleidsadvies/onderzoek; 
  • Organisatieadvies: strategische positionering, verandermanagement, organisatiestructuur en -cultuur, HR-beleid; 
  • Sociaal-maatschappelijke studies: probleemverkenningen, trendanalyses, scenariostudies;

Wie zijn wij? 

Het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur is een multidisciplinair team, waarin wetenschappelijke- en praktijkkennis samengebracht worden tot kwalitatief en hoogwaardig onderzoek en advies. Binnen het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur komen verschillende expertises samen: politicologie, sociologie, rechten, organisatiewetenschappen. Samen met de partners uit het werkveld, de Thorbecke Academie, de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur én onze studenten vormen we een ecosysteem waarin onderzoek, advies en kennisoverdracht het openbaar bestuur vitaal maakt. Het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur is onderdeel van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, de bevindingen uit de onderzoeks- en adviestrajecten worden gebruikt in ons onderwijs en binnen onze professionele educatie, hiermee draagt het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur bij praktijkgericht onderwijs en kennisontwikkeling. 

Teamleden

  • Dr. J.A.H (Bart-Jan) Heine 
  • Mr. E. (Eric) Ter Keurs
  • I. (Ingeborg) Veldkamp 
BartJanHeine
Bart-Jan Heine, onderzoeker Vitaal Bestuur

"Met ons onderzoek hopen we de kwaliteit van het bestuur te ondersteunen en te verbeteren. De resultaten krijgen een doorvertaling naar het onderwijs én professionals"

Samenwerken? Neem contact op.

Op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen? Neem contact op met het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur voor advies en of start een onderzoekstraject.