Dr. K. (Klaas) Dijkstra
Professor of Applied Sciences in Computer Vision & Data Science

Academy Technology & Innovation
Professorship of Applied Sciences in Computer Vision & Data Science 

Klaas Dijkstra (1982) is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector bij NHL Stenden Hogeschool (lectoraat Computer Vision & Data Science) waar hij ook leading lector is van de onderzoeksgroep Computer Vision & Data Science. Hij is tevens voorzitter van het Cluster Computer Vision Noord-Nederland (CCVNN), een platform van meer dan dertig bedrijven in Noord-Nederland die zich bezighouden met computer vision. Hij is medeontwikkelaar van de master Computer Vision & Data Science en de gelijknamige minor. Klaas heeft ruime ervaring (sinds 2005) met het initiĆ«ren, leiden en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten (SNN, SIA, etc.). Hij is ook uitvinder van een patent voor een medical device en hij is (co)auteur van wetenschappelijke publicaties in zowel het artificial intelligence en (hyperspectral) imaging domein als de verschillende toepassingsgebieden (zoals plastics, agricultuur, medical, microbiologie, etc.). Binnen zijn promotieonderzoek heeft Klaas CentroidNet ontwikkeld, een hybide neuraal netwerk voor het segmenteren en tellen van kleine objecten. CentroidNet wordt ook door andere onderzoeksgroepen ingezet en/of uitgebouwd. Klaas is sinds 2017 gecertificeerd drone operator. 

Afbeelding
Klaas Dijkstra