Afbeelding
NhlStendenCVDC-VeldopstellingLuttelgeest-2102-LR

Computer Vision & Data Science

Lectoraat

Computer vision draait om de visuele perceptie van de wereld door het gebruik van beeldverwerkingsalgoritmen. Het doel is meestal om automatisch eigenschappen van objecten te analyseren in een groot aantal verschillende contexten. Deze faciliterende technologie heeft vele toepassingen: classificatie van ziekten en insecten in de landbouw, het tellen van bacteriekolonies in watermonsters, het optisch meten van de bloedstroom tijdens een operatie, het herkennen van polymeertypes met behulp van hyperspectrale cameratechnologie, het detecteren van afwijkingen in röntgenbeelden, het analyseren van verkeersgedrag om de veiligheid te verbeteren, dit zijn slechts enkele voorbeelden van de spannende toepassingen waaraan het lectoraat Computer Vision & Data Science (CV&DS) heeft gewerkt.  

Recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) laten zien dat leren van gegevens baanbrekende resultaten oplevert voor bijna alle toepassingen, met name op gebieden die erg moeilijk zijn, zoals computervisie, natuurlijke taalverwerking en audioverwerking. De belangrijkste ingrediënten die nodig zijn voor een succesvolle toepassing van AI zijn modellen, gegevens, menselijke hulpbronnen en veel rekenkracht.

Onderzoeksopdracht 

Het lectoraat CV&DS loopt voorop in toegepast onderzoek in zijn vakgebied. Met meer dan twee decennia ervaring op het gebied van het helpen van bedrijven bij het integreren van beeldverwerking en AI in hun organisaties, blijven we onze belangrijkste missie volgen:

"Het delen en verbreden van de collectieve kennis over Artificial Intelligence en Computer Vision door middel van cutting-edge toegepast onderzoek door het oplossen van real-life uitdagingen in een team van studenten, docent-onderzoekers en bedrijven."

Onderzoeksfocus

Een sterke trend in de computerwetenschap die zich uitstrekt tot het gebied van kunstmatige intelligentie is de wet van Moore, die stelt dat het aantal transistors in een microchip elke twee jaar verdubbelt. Hieruit kan worden afgeleid dat de kosten voor rekenkracht afnemen en omdat de huidige vooruitgang van AI sterk afhankelijk is van de beschikbare rekenkracht, zorgt dit ervoor dat AI snel mee vooruitgaat.  

Sinds het ontstaan van computers heeft deze trend een verschuiving veroorzaakt in de manier waarop we praktische problemen benaderen. Waar in het verleden technische oplossingen werden gezocht in logisch gedefinieerde oplossingen door middel van programmering en op regels gebaseerde systemen, worden de problemen tegenwoordig beschreven in de vorm van geannoteerde gegevens en voorbeeldafbeeldingen of geschreven natuurlijke taal waarvan het AI-systeem leert of waarop de AI handelt.

Meer info over onderzoeksfocus

Digitale brochure inauguratie Klaas Dijkstra

Innovatief onderwijs 

Het lectoraat Computer Vision & Data Science implementeert het onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Studenten, docent-onderzoekers en bedrijven werken samen aan real-life projecten in een complexe en internationale context. Dit creëert een inspirerende omgeving die de intrinsieke motivatie bevordert en zo meerwaarde biedt voor alle belanghebbenden. De rollen zijn afgestemd om het leren voor iedereen te optimaliseren en tegelijkertijd doelgericht te zijn zodat de uitkomst van een project echt waardevol is.  

Meer info over innovatief onderwijs

Baanbrekende projecten

Enkele voorbeeldprojecten laten de activiteiten van het lectoraat zien. Ze zijn zorgvuldig gekozen om de onderzoeksfocus en de onderzoekslijnen te laten zien.

I’M A.I.
AI for everyone 

IMage Processing and Artificial Intelligence (IMAI) is de nieuwe organisatorische paraplu voor het samenbrengen van AI-technologie en AI-toepassingen. Het is gebouwd vanuit de sterke en gevestigde basis van computer vision & data science. In IMAI dragen de vier hoofdcomponenten bij aan de ambitie om AI voor iedereen beschikbaar te maken: Research Community, Leaning Community, Business Community en IMAI Store.

Ontdek I'M AI.I.

Teamleden

Contact 

E-mail: cvds@nhlstenden.com 
LinkedIn: Lectoraat Computer Vision Data Science

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...