Willem Dijkstra

Wat is je achtergrond? (qua opleiding, werk)

Opleiding: NHL; HBO Informatica (2011-2015) Werk: NHL Kenniscentrum Computer Vision (2015-2016) Opleiding: Rijksuniversiteit Groningen (RuG); Master Computing Science (2016-2018) Werk: NHL Stenden Centre of Expertise in Computer Vision & Data Science (2019-heden)

Wat is je belangrijkste onderzoeksonderwerp?

Het automatiseren van visuele inspecties met computer vision en machine learning technieken.

Wat fascineert je in dit thema?

Mogelijkheden voor toepassing / onderzoek van Computer Vision, Deep Learning, waarbij de computer zelf leert wat hij ziet.

Altijd al?

Tijdens de studie HBO informatica heb ik interesse gekregen voor Computer Vision (afstudeerstage bij NHL Kenniscentrum Computer Vision).

Sinds mijn scriptie voor de master Computing Science aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) ben ik meer interesse gaan ontwikkelen voor Deep Learning. ; Onderwerp: detectie van darm polypen met behulp van deep learning technieken (combinatie van computer vision, machine learning + deep learning.

Wat trekt je aan in praktijkgericht onderzoek? Welke uitdagingen kom je tegen?

Praktische oplossingen bieden aan organisaties en bedrijven.

Lectoraat