Onderzoekers NHL Stenden winnen ZonMw-parel met het project ‘Samen de handen in één voor multiprobleem’

Afbeelding
ZonMw Parel 2023

Donderdag 21 september kreeg het project ‘Samen de handen in één voor multiprobleem’ een ZonMw-parel uitgereikt. In dit project spelen de lectoraten Design Driven Innovation (Serious Gaming), Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn en Zorg voor Jeugd een actieve rol. Hoe vertaal je kennis over gezinnen met meervoudige en complexe problemen naar opleidingen binnen het hoger onderwijs? En hoe zorg je dat dit aansluit bij en aanvullend is op het bestaande onderwijsaanbod? Het ZonMw-project zette hier grote stappen in. 

Serious Game als bruikbare onderwijsvorm voor (toekomstig) professionals

In het project zijn een aantal gebruiksklare onderwijsvormen ontwikkeld, zoals een serious game, werkkaarten, kennisclips en een implementatieroadmap. Zo heeft het lectoraat Design Driven Innovation (Serious Gaming) van lector Derek Kuipers een Serious Gaming Intervention opgeleverd waarvan de te spelen simulatie ontwikkeld is door het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van lector Job van 't Veer. Door het spelen van de serious game en het gebruiken van de diverse onderwijsmaterialen leren (toekomstig) professionals vaardigheden aan als meervoudig alliëren, positioneren en engageren. En leren ze door bewustwording en reflectie waarom ze bepaalde keuzes maken. Hiermee doen toekomstige professionals de juiste kennis en vaardigheden op om later cliënten goed te kunnen ondersteunen. De Serious Gaming Intervention en andere tools zijn door het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, in co-creatie met docenten, geïmplementeerd in het onderwijs. 

“De ontwikkelde serious game stelt spelers in staat om op unieke wijze te ervaren hoe moeilijk het is om te navigeren tussen de belangen van alle betrokken partijen rondom een kind. Bij gebrek aan echte context biedt de serious game de uitkomst om de benodigde competenties aan te leren.”

 

- Derek Kuipers, lector Design Driven Innovation

Vruchtbare samenwerking sleutel tot succes  

Het project heeft de prijs te danken aan de succesvolle onderzoeksaanpak en waardevolle samenwerkingen. Zo is samengewerkt met jongeren, ouders/verzorgers, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers om ervoor te zorgen dat de juiste kennis werd vertaald naar de juiste onderwijsvormen. In dit project hebben Hogeschool Windesheim, NHL Stenden Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samengewerkt. 

"Zoveel diverse betrokkenen: daaruit is de kracht van dit project gebleken. Het geeft je als docent vertrouwen dat je in je onderwijs gebruik kunt maken van een digitale tool waar ouders, jeugdigen, studenten, docenten en onderzoekers in het ontwerpen actief aan bijgedragen hebben."


-Janneke Metselaar, lector Zorg voor Jeugd

Het vertalen van kennis naar praktijk 

Het project laat niet alleen het belang zien van het vertalen van actuele kennis naar het hoger onderwijs, maar ook hoe je dat kunt aanpakken. Door het gebruik van diverse onderzoeksmethoden, zoals design-thinking, een scoping review en de Delphi-methode én een sterke samenwerking tussen de verscheidene instellingen zijn er handvatten geleverd voor (toekomstig) professionals met impact op hun dagelijkse werkpraktijk.

Bekijk hieronder de video over het project: