Afbeelding
Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Hoe zet een (digitale) interventie de gebruiker aan tot gedrag dat bijdraagt aan zijn gezondheid en/of welzijn?

Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn wil kritisch kijken naar de meerwaarde van digitale toepassingen en verantwoord gebruik ervan in zorg en welzijn. De participatie van professionals, patiënten en cliënten in het ontwerpproces van nieuwe toepassingen is van groot belang. Ten eerste om hun ervaringen en (vak)inhoudelijke kennis. Ten tweede om met dit participatieve proces draagvlak te creëren voor de benodigde verandering.

Werkveld

Binnen het lectoraat werken we actief samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en bewoners. Al deze partners komen samen in verschillende samenwerkingsvormen.

Onderzoek

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

Binnen alle projecten met het werkveld ligt de nadruk steeds op een ontwerpgerichte benadering: hoe kunnen we samen met cliënten, patiënten, bewoners en professionals op een innovatieve (en mogelijk digitale) manier de zorg- en ondersteuning beter maken? Hierbij ligt soms meer de nadruk op het ontwerp van de digitale middelen zelf, soms meer op het implementeren van deze innovaties.

Associate lectoraat

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning is onderdeel van het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn (DIZW) van lector Job van ’t Veer. Waar het lectoraat DIZW zich richt op de brede scope van innovaties in zorg en welzijn, focust het associate lectoraat zich specifiek op simulation learning. Er is dan ook volop contact met het lectoraat Design Driven Innovation van Derek Kuipers. 

Team

Sinds 2020 is Job van ‘t Veer lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat wordt gevormd door de lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Met de huidige kenniskring heeft het lectoraat een gevarieerde basis van kennis en ervaring in huis, waar vanuit ieder lid op een eigen manier invulling geeft aan de thema’s van het lectoraat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn? Neem contact met ons op: 

Lector
Job van ‘t Veer
job.van.t.veer@nhlstenden.com
06 185 301 04

Secretariaat
Margriet Dijkstra 
margriet.dijkstra@nhlstenden.com 
06 283 170 08

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...