Hoe kunnen we studenten, docenten en zorgprofessionals laten kennismaken met de mogelijkheden die simulation learning kan bieden in de wereld van zorg en welzijn? Dat is de vraag waar associate lector dr. Gijs Terlouw zich over buigt binnen het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning. Daarbij staat naast onderzoek naar de impact van simulation learning vooral ook het creëren van simulatie-onderwijs centraal.

“Ik ben mijn carrière ooit begonnen als programmeur. Met daarna een studie social work, een master Pedagogische wetenschappen en een promotieonderzoek naar sociale innovatie in de gezondheidszorg heb ik me in het tweede deel van mijn carrière vooral verdiept in de gezondheidszorg. Het stukje technologie en innovatie uit het begin van mijn carrière heb ik wel altijd meegenomen en combineer ik met mijn huidige rol als associate lector.”

Afbeelding
Gijs Terlouw

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

E: gijs.terlouw@nhlstenden.com

T: 06 28 31 74 57

LinkedIn

Simulation learning

"Van het oefenen van verpleegtechnische handelingen tot het voeren van een gesprek met een patiënt, cliënt of familie. Steeds vaker oefenen zorgprofessionals dit soort vaardigheden via simulaties. De vraag naar simulation learning in zorg en welzijn groeit. Tegelijkertijd is er de nodige scepsis over de daadwerkelijke leerresultaten en uiteindelijke impact in de praktijk. Met het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning focussen we ons specifiek op dit vraagstuk. Ons doel is om met gedegen onderzoek deze impact aan te tonen en te onderbouwen."

"Tegelijkertijd zien we dat steeds minder studenten kiezen voor zorg en welzijn. En van de studenten die aan de opleidingen beginnen, valt ieder jaar een deel uit. Dat kan zijn doordat ze verkeerde verwachtingen hebben van het beroep of vastlopen tijdens de studie. Ook hier biedt simulatie-onderwijs een kans om studenten al in een vroeg stadium in een realistische digitale omgeving kennis te laten maken met hun toekomstige beroep."

"Bijkomend voordeel van simulatieonderwijs is dat we hiermee de tekorten aan stagebegeleiders op de werkvloer kunnen opvangen door studenten een deel van hun stage via simulatieonderwijs te laten volgen. Bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz is simulatieonderwijs als onderdeel van de opleiding al jaren de normaalste zaak van de wereld. Onze uitdaging is om te onderzoeken of dit ook voor onze zorg- en welzijnsopleidingen kan gelden."

Design research

“Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning is onderdeel van het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van lector Job van ’t Veer. Waar Job zich richt op de brede scope van innovaties in zorg en welzijn, focussen wij ons specifiek op simulation learning. Daarnaast is er ook een inhoudelijke verbinding met het lectoraat Design Driven Innovation van Derek Kuipers.”

“Door zelf onderzoek op verschillende niveaus te begeleiden en wezenlijke dingen te ontwerpen voor het onderwijs en de praktijk, is er een heel goede en directe link met het eigen onderzoek en het onderwijs. Met wezenlijke dingen, artefact noemen wij ze, bedoel ik een fysiek product, dienst, software, vormgeving, gebouw, landschap, organisatie of proces. Uiteindelijk sijpelen de goede dingen ook door van onderwijs naar de praktijk én andersom.”

Lectoraat