Afbeelding
m-health-innovation-dt-lwd.jpg

Health Innovation & Simulation Learning

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning is onderdeel van het lectoraat:

VR-simulaties om een verpleegtechnische handeling uit te voeren of een patiëntengesprek te oefenen. De vraag naar digitale simulaties in de wereld van zorg en welzijn groeit. Dat werpt naast kansen ook uitdagingen en vraagstukken op. Vraagstukken en uitdagingen waar het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning zich over buigt.

Het lectoraat is een aanjager van kennisontwikkeling die bijdraagt aan de kwaliteit en validatie van simulaties die ingezet kunnen worden in het domein van zorg en welzijn. Doel is om studenten, docenten en zorg- en welzijnsprofessionals op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met technologische innovaties, met simulation learning als hoofdthema.

Onderzoek

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning is onderdeel van het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn (DIZW) van lector Job van ’t Veer. Waar het lectoraat DIZW zich richt op de brede scope van innovaties in zorg en welzijn, focust het associate lectoraat zich specifiek op simulation learning. Daarnaast is er volop contact met het lectoraat Design Driven Innovation van Derek Kuipers.

Thema’s

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning doet onderzoek naar en publiceert over de volgende thema’s:

  • Ontwerpgericht onderzoek met eindgebruikers om voor de praktijk relevante en wetenschappelijk onderbouwde simulaties te ontwikkelen.
  • Kennisontwikkeling op het gebied van wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek naar ontwerpprocessen van simulaties voor zorg en welzijn.
  • Kennisontwikkeling naar de effecten van de inzet van simulaties ten aanzien van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van hbo-geschoolde zorg- en welzijnsprofessionals.
  • Kennisontwikkeling naar de impact van digitale simulaties op het gebied van acceptatie en adoptie van digitale middelen in het zorg- en welzijnsveld.

Producten

Simulaties binnen de volgende thema’s passen binnen de scope van de leerlijn:

  • Simulaties die bijdragen aan de doorontwikkeling van kennis en vaardigheden, specifiek van hbo-geschoolde zorg- en welzijnsprofessionals.
  • Simulaties interventies die bijdragen aan de veranderbereid ten aanzien van de adoptie en acceptatie van technologie in de zorg- en welzijnssector.
  • Simulaties gericht op patiënt- en cliëntgroepen ter bevordering van gezondheid- en welzijnsvraagstukken.

Onderwijs

Het associate lectoraat werkt nauw samen met diverse opleidingen binnen de academie Gezondheidszorg van NHL Stenden. Denk aan HBO-Verpleegkunde, Vaktherapie, Social Work, Pedagogiek en Ad's en masteropleidingen. Daarnaast is er een samenwerking met de academie Creative Technology & ICT, die het lectoraat Design Driven Innovation en een masteropleiding Serious Gaming hebben. Ook met de opleidingen Informatica en CMD werkt het associate lectoraat nauw samen.

Buiten de hogeschool heeft het associate lectoraat contact met Fontys Hogescholen op het gebied van VR-toepassingen. Doel is om de kansrijke toepassingen van VR verder uit te diepen en uit te breiden binnen het zorg- en welzijnsonderwijs.

Werkveld

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning werkt onder andere samen met de Friese ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Zo ontwikkelt het lectoraat samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) virtual reality-scenario’s voor simulatietrainingen voor zorgmedewerkers van het ziekenhuis. Deze samenwerking staat ook in nauwe verbinding met het project ‘Future proof nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst’, dat onlangs de eerste prijs won bij de Nederlandse Onderwijspremie 2023.

Team

Associate lector Gijs Terlouw

Publicaties

Veldmeijer L, Terlouw G, Van Os J, Van Dijk O, Van 't Veer J, Boonstra N.
(2023). The Involvement of Service Users and People with Lived Experience in Mental Health Care Innovation through Design: Systematic Review. JMIR Mental Health. DOI: 10.2196/46590

 

Veldmeijer, L., Terlouw, G., van’t Veer, J., & Kuipers, D. (2022). Harnessing virtual reality simulation in training healthcare workers in handling patients with suspected COVID-19 infections: results of training and lessons learned about design. Design for Health6(1), 44-68. DOI: 10.1080/24735132.2022.2059997

 

Terlouw, G. (2022). The role of boundary objects in health innovation: design for alignment (Doctoral dissertation, University of Groningen). DOI: 10.33612/diss.204286976

 

Terlouw, G., Kuipers, D., Veldmeijer, L., van't Veer, J., Prins, J., & Pierie, J. P. (2022). Boundary Objects as Dialogical Learning Accelerators for Social Change in Design for Health: Systematic Review. JMIR Human Factors, 9(1), e31167. DOI: 10.2196/31167

 

Terlouw, G., Kuipers, D., van't Veer, J., Prins, J. T., & Pierie, J. P. E. (2021). The Development of an Escape Room–Based Serious Game to Trigger Social Interaction and Communication Between High-Functioning Children With Autism and Their Peers: Iterative Design Approach. JMIR Serious Games, 9(1), e19765. DOI: 10.2196/19765

 

Veldmeijer, L., Wartena, B., Terlouw, G., & van’t Veer, J. (2020). Reframing loneliness through the design of a virtual reality reminiscence artefact for older adults. Design for Health4(3), 407-426.DOI: 10.1080/24735132.2020.1848976

 

Terlouw, G., van't Veer, J. T., Prins, J. T., Kuipers, D. A., & Pierie, J. P. E. (2020). Design of a Digital Comic Creator (It’s Me) to Facilitate Social Skills Training for Children With Autism Spectrum Disorder: Design Research Approach. JMIR mental health, 7(7). DOI: 10.2196/17260.

 

Terlouw, G., Veer, J. T. B. van’t, Kuipers, D. A. & Metselaar, J. (2020) Context analysis, needs assessment and persona development: towards a digital game-like

intervention for high functioning children with ASD to train social skills, Early Child Development and Care, 190(13), 2050-2065. DOI: 10.1080/03004430.2018.1555826

 

Kuipers, D.A., Terlouw, G., Wartena, B., Veer, J. van ‘t, Prins, J. & Pierie. J.P. (2018).

Maximizing Authentic Learning and Real-World Problem-solving in Health Curricula Through Psychological Fidelity in a Game-Like Intervention: Development, Feasibility, and Pilot Studies, Medical Science Educator. DOI: 10.1007/s40670-018-00670-5

 

Kuipers, D., Terlouw, G., Wartena, B. & Dongelen, R. van (2018). Design voor Vital Regions in Vital Regions bundel (Koenders, M., Metselaar, J. & Thijssen, J.). Leeuwarden: NHL Stenden.

Kuipers, D.A., Terlouw, G., Wartena, B., Veer, J. van ‘t, Prins, J. & Pierie. J.P. (2017). The Role of Transfer in Designing Games and Simulations for Health: Systematic Review. DOI: 10.2196/games.7880

 

Zie voor updates: https://www.researchgate.net/profile/Gijs-Terlouw

Contact

Associate lector
Gijs Terlouw
gijs.terlouw@nhlstenden.com
06 28 31 74 57
LinkedIn

Secretariaat
Margriet Dijkstra
margriet.dijkstra@nhlstenden.com
06 283 170 08

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...