Inge Tuitert is Bewegingswetenschapper, werkt als docent bij de master Health Innovation en is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat digitale innovaties in zorg en welzijn. Haar onderzoek richt zich op het gebruik van zorgtechnologie in relatie tot digitale gezondheidsvaardigheden. Daarnaast is ze betrokken bij onderzoek naar het verbeteren van de diagnostiek van hyperkinetische bewegingsstoornissen op de neurologie afdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Eerder heeft ze promotieonderzoek gedaan naar de motorische controle van de arm, wat een samenwerking was tussen de afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG en Aix-Marseille Université. 

Afbeelding
inge

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

E: inge.tuitert@nhlstenden.com

LinkedIn 

Zorgtechnologie en digitale gezondheidsvaardigheden in de Friese bevolking 

In samenwerking met het planbureau Fryslân onderzoeken we ontwikkelingen in het gebruik van zorgtechnologie en hoe dit samenhangt met socio-economische factoren en digitale gezondheidsvaardigheden.  

 

Lectoraat

Publicaties

  • van den Brandhof, Elina L; van der Stouwe, AM Madelein; Dalenberg, Jelle R; Tuitert, Inge; de Koning-Tijssen, Marina AJ; Biehl, Michael (2023) Machine learning basic concepts for the movement disorders specialist,International Review of Movement Disorders: Digital Technologies in Movement Disorders,,,21-47,2023,Elsevier 
  • Koens, Lisette H; Tuitert, Inge; Blokzijl, Hans; Engelen, Marc; Klouwer, Femke CC; Lange, Fiete; Leen, Wilhelmina G; Lunsing, Roelineke J; Koelman, Johannes HTM; Verrips, Aad; ,Eye movement disorders in inborn errors of metabolism: A quantitative analysis of 37 patients,Journal of Inherited Metabolic Disease,45,5,981-995,2022,"John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, USA" 
  • van der Stouwe, AM Madelein; Tuitert, Inge; Giotis, Ioannis; Calon, Joost; Gannamani, Rahul; Dalenberg, Jelle R; van der Veen, Sterre; Klamer, Marrit R; Telea, Alex C; Tijssen, Marina AJ; ,Next move in movement disorders (NEMO): developing a computer-aided classification tool for hyperkinetic movement disorders,BMJ open,11,10,e055068,2021,British Medical Journal Publishing Group 
  • De Koning-Tijssen, Marina, Tuitert, Inge, van der Veen, Sterre (2021) Schokken en Schudden, bewegingsstoornissen, oorzaken, behandelingen, ervaringen. Spreekuur thuis.
  • Tuitert, Inge; Golenia, Laura; Otten, Egbert; Bootsma, Reinoud J; Bongers, Raoul M; ,Task constraints act at the level of synergies and at the level of end-effector kinematics in manual reaching and manual lateral interception.,Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance,46,12,1511,2020,American Psychological Association
  • Lagrand, T; Tuitert, I; Klamer, M; van Der Meulen, A; van Der Palen, J; Kramer, G; Tijssen, M; ,Functional or not functional that’s the question: Can we predict the diagnosis functional movement disorder based on associated features?,European journal of neurology,28,1,33-39,2021,
  • Tuitert, Inge; Valk, Tim A; Otten, Egbert; Golenia, Laura; Bongers, Raoul M; ,Comparing different methods to create a linear model for Uncontrolled Manifold Analysis,Motor Control,23,2,189-204,2019,Human Kinetics 
  • Golenia, Laura; Schoemaker, Marina M; Otten, Egbert; Tuitert, Inge; Bongers, Raoul M; ,The development of consistency and flexibility in manual pointing during middle childhood,Developmental Psychobiology,60,5,511-519,2018,
  • Tuitert, Inge; Bootsma, Reinoud J; Schoemaker, Marina M; Otten, Egbert; Mouton, Leonora J; Bongers, Raoul M; ,Does practicing a wide range of joint angle configurations lead to higher flexibility in a manual obstacle-avoidance target-pointing task?,PLoS One,12,7,e0181041,2017
  • Tuitert, Inge; Mouton, LJ; Schoemaker, MM; Zaal, FTJM; Bongers, RM; ,The effect of the height to which the hand is lifted on horizontal curvature in horizontal point-to-point movements,Experimental brain research,232,,3211-3219,2014,Springer Berlin Heidelberg 

Zie ook Inge Tuitert (researchgate.net)