Afbeelding
Digi-vaardig in de zorg
Afbeelding
Digi-vaardig in de zorg

Digitalisering van de zorg: hoe digi-vaardig zijn de Friezen? En hoeveel zorgtechnologie gebruiken ze?

Projectleider
Inge Tuitert
Domeinen
Zorg en Welzijn

De razendsnelle digitalisering van de zorg lijkt een slimme oplossing voor het toenemende aantal ouderen en het gebrek aan personeel in de gezondheidszorg. Maar hoeveel zorgtechnologie wordt er nu eigenlijk gebruikt in Friesland? En hoe digi-vaardig zijn de Friezen daarmee? In dit project doen we samen met het planbureau Friesland onderzoek. We kijken naar het gebruik van zorgtechnologie en digitale gezondheidsvaardigheden, en onderzoeken of deze afhangen van factoren zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Hiermee willen we kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

Wat is de aanleiding van het project? 

In de afgelopen jaren zijn digitale technologieën steeds belangrijker geworden in de gezondheidssector. Het gebruik van deze technologieën wordt gezien als een manier om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar zorg, vooral omdat de bevolking vergrijst en er een tekort aan zorgpersoneel is. Hoewel zorgtechnologie kansen biedt, kan het ook bestaande gezondheidsverschillen vergroten. Het huidige onderzoek wordt gedaan om deze verschillen beter te begrijpen, zodat er interventies ontwikkeld kunnen worden om kwetsbare groepen die mogelijk minder toegang tot zorg hebben door de digitalisering te helpen. 

Wie is het projectteam?

Sinds 2019 monitoren we samen met het Planbureau Fryslân het gebruik van zorgtechnologie onder de Friese bevolking. Onlangs zijn ook de Universiteit Twente en de Haagse Hogeschool aangesloten bij het project vanwege hun expertise op het gebied van digitale gezondheidsvaardigheden.

Projectgroep

  • Jesse David Marinus, Planbureau Friesland

  • Stans Drossaert, Universiteit Twente

  • Roos van der Vaart, De Haagse Hogeschool

  • Inge Tuitert, NHL Stenden Hogeschool

  • Job van 't Veer, NHL Stenden Hogeschool

Hoe pakt het projectteam dat aan?

We gebruiken hiervoor vragenlijsten over het gebruik van zorgtechnologie en digitale gezondheidsvaardigheden, die worden verspreid via het deelnemerspanel van het Planbureau Fryslân. Eerdere vragenlijsten zijn afgenomen in 2019 en 2020. In 2024 is de recentste nieuwe uitvraag gedaan. 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het gebruik van zorgtechnologie hoger is onder jongere mensen, mensen met een hoger opleidingsniveau en mensen met een hoger inkomen. Uit de eerste analyse bleek ook dat de verschillen in gebruik tussen verschillende groepen tijdens de COVID-19-epidemie iets afnamen, vooral doordat er meer zorgtechnologie werd gebruikt door mensen met een hogere leeftijd en mensen met een lager opleidingsniveau. Het lijkt er dus op dat als het nodig is, zoals tijdens de COVID-19 pandemie, mensen met een hogere leeftijd en een lager opleidingsniveau meer gebruik gaan maken van zorgtechnologie.

Projectpartners

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...