Job van ‘t Veer is lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool. Hij studeerde Toegepaste Communicatie Wetenschappen aan de Universiteit Twente (1994-1999). In 2006 promoveerde hij aan de dezelfde universiteit op zijn onderzoek naar de publieke beeldvorming over mensen met een psychiatrische achtergrond.

Afbeelding
Job van ’t Veer nieuwe lector Digitale Innovatie

In 2004 begon hij als docent Psychologie aan NHL Stenden Hogeschool bij de toenmalige afdeling Welzijnsopleidingen. Hij was betrokken bij de onderwijsontwikkeling rond praktijkgericht onderzoek in de bachelor en de Master Social Work. Tevens was hij als projectleider verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn (nu Health Innovation), die in 2015 van start is gegaan.  

Als (praktijk)onderzoeker is hij sinds 2007 bij meerdere lectoraten werkzaam geweest en heeft zich op die manier beziggehouden met diverse vraagstukken gericht op de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen. Dit was onder andere gericht op de reïntegratie van mensen met een psychische aandoening, de aanpak van eenzaamheid onder ouderen en het stimuleren van zelfredzaamheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking.  

Sinds 2012 houdt hij zich bezig met het thema digitale innovatie in zorg en welzijn en was sinds dat jaar associate lector bij het lectoraat iHuman | Welzijn Zorg Digitaal. In die rol leidde hij reeds diverse onderzoeksprojecten op dit thema. In de afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming en de leiding van projecten als SoVaTAss (RAAK Publiek) en project NATALIE (ZonMw), maar was hij ook nauw betrokken bij o.a. Vital Regions (Interreg) en FAITH (RAAK Sprong). Meer recentelijke projecten waarmee hij zich vanuit het lectoraat mee bezig houdt zijn o.a. de projecten Anders werken in de Zorg Friesland en Deskundigheidsbevordering Zorgtechnologie (ontwikkelbudget Wet Langdurige zorg Friesland) en is hij mede-initiatiefnemer van het project MEE Lab (een meerjarige samenwerking met welzijnsorganisatie MEE Noord). Binnen al deze projecten met het werkveld ligt de nadruk steeds op een ontwerpgerichte benadering: hoe kunnen we samen met cliënten, patiënten, bewoners en professionals op een innovatieve (en mogelijk digitale) manier de zorg- en ondersteuning beter maken? Hierbij ligt soms meer de nadruk op het ontwerp van de digitale middelen zelf, soms meer op het implementeren van deze innovaties.  

Veel van deze onderzoekservaringen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het studieboek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn (2020), waar hij eerste auteur van is. Mede op basis hiervan is hij betrokken bij de opleidingen van academie Social Studies en academie Gezondheidszorg, waar de onderwijsontwikkeling gericht is op Design Based Education (DBE) c.q. ontwerpgericht werken.

Publicaties

  • Van ’t Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho 
  • Van ‘t Veer, J.T.B., Terlouw, G. (2020). An empowering design approach to develop empowering social skills interventions for children with autism (oral). 6th International Conference on Design4Health Amsterdam July 2020 
  • Van ‘t Veer, J., Metselaar, J., & Terlouw, G. (2018). SOVATASS: Digitale werkvormen voor kinderen met Autisme: Sociale vaardigheden trainen met games en apps. Kind en Adolescentie Praktijk 2: 38-41 
  • Van ’t Veer, J.T.B., & Hartman, M. (2016). Vanaf het begin aan tafel: Scholing sociale professional vergroot succes van digitale innovatie, Maatwerk, 17 (1), p. 18-19 

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

T: 06 185 301 04

E: job.van.t.veer@nhlstenden.com