Annette is verplegingswetenschapper, verpleegkundige en vanaf 2012 werkzaam als docent-onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde. Vanaf 2013 is ze verbonden aan het Talmalectoraat, Wonen Welzijn en Zorg op hoge leeftijd. Hier begeleidde ze verschillende praktijkgerichte projecten die gericht waren op onder andere de kwaliteit van leven van ouderen en ouderen met dementie, belevingsgericht werken en eigen regie. In 2017 startte Annette haar promotieonderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp van haar promotie is verpleegkundige zorg voor mensen met dementie in ziekenhuizen. Ook is zij voorzitter van de landelijke werkgroep Dementie Vriendelijker Ziekenhuizen van Vilans, in samenwerking met Alzheimer Nederland. Verder verzorgt zij onderwijs bij de opleiding Verpleegkunde en voert zij een waarderend ontwerpgericht onderzoek uit bij het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap en Onderzoek voor Goede Zorg in het verpleegkundig domein.

Publicaties

  • Keuning-Plantinga, A., Roodbol, P.F., Krijnen, W.P., Finnema, E.J., 2020. Nurses’ perceptions in caring for people with dementia in Dutch acute hospitals. J. Clin. Nurs. 1–17. https://doi.org/10.1111/jocn.15458
  • Keuning-Plantinga, A., Finnema, E.J., Krijnen, W., Edvardsson, D., Roodbol, P.F., 2021. The person-centred care of older people with cognitive impairment in acute care (POPAC) scale – psychometric evaluation. BMC Heal. Serv. Res. 21, 1–10. https://doi.org/10.1111/jonm.12451
  • Publicatie Keuning-Plantinga, A., Roodbol, P., Munster, B.C. van, Evelyn J. Finnema, 2021. Experiences of informal caregivers of people with dementia with nursing care in acute hospitals: A descriptive mixed‐methods study | Enhanced Reader. J. Adv. Nurs. 00, 1–13.
  • Kuipers, S., Boonstra, N., Kronenberg, L., Keuning‐Plantinga, A., Castelein, S., 2021. Oral health interventions in patients with a mental health disorder: A scoping review with critical appraisal of the literature. Int. J. Environ. Res. Public Health 18. https://doi.org/10.3390/ijerph18158113

Overige Publicaties

  • Keuning, A., Finnema, F. (2021). Kennis en communicatie als basis. Tips voor de omgang met mantelzorgers. Denkbeeld 33, pages 30–32 (2021)
  • Buuse van den, S., & Keuning, A. (2019). Ziekenhuizen en dementie. Retrieved from https://www.alzheimernederland.nl/sites/default/files/directupload/rapport-ziekenhuizen-en-dementie.pdf
  • Joep van de Geer, Nynke Planting en Annette Keuning (2017) Palliatieve zorg in het ziekenhuis. Pallium. Pagina 8-10
  • Annette Keuning en Patricia Middendorp (2007). De nurse practitioner in het hart van de zorg. Dialyse en nefrologie magazine. Pagina 34-37

Lectoraat