Afbeelding
Zorg voor jeugd

Een zorgeloze jeugd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal. En als iets niet lekker loopt, kan goede ondersteuning en begeleiding helpen. Maar wat is goed? Met deze vraag houdt het lectoraat Zorg voor Jeugd zich bezig.

Het lectoraat Zorg voor Jeugd doet onderzoek naar effectieve werkwijzen en verbetering van het onderwijs en het beroep van de professionals in de jeugdsector. Het lectoraat Zorg voor Jeugd stelt zich tot doel om het beroep en het onderwijs van beroepsbeoefenaren in de jeugdsector te verbeteren en de kwaliteit van de zorg voor jeugd te vergroten.

Werkveld

Dit willen we bereiken door in samenwerking met de praktijk kwaliteits- en effectiviteitsvraagstukken in de hulp aan jeugdigen en gezinnen te beantwoorden. We willen kennis borgen en ontsluiten in samenwerking met het werkveld. Het lectoraat Zorg voor Jeugd richt zich op het gehele jeugddomein in Noord-Nederland, van onderwijs en preventieve zorg tot (gesloten) jeugdhulp en jeugd-GGZ. Het lectoraat maakt onderdeel uit van de Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn die verbonden is aan de Academie Social Studies, de Academie Gezondheidszorg en het Kenniscentrum Zorg en Welzijn.

Onderzoek

In het lectoraat staan evidence based practice en practice based evidence centraal. We maken gebruik van reeds bestaande kennis en krijgen door praktijkgestuurd onderzoek zicht op wat wel en niet effect heeft in de zorg voor jeugd. Daarbij focussen we op de samenwerking tussen ouders, jeugdigen, professionals en professionals onderling. De dialoog tussen de cliënt en de professional, de teams van professionals en op het gebied van beleid staan in ons onderzoek centraal. Het lectoraat Zorg voor Jeugd wil het benutten van kennis optimaliseren op al deze drie niveaus.

Afbeelding
Molen kennisplein

Projecten en onderzoeksopdrachten

Team

De spil binnen het lectoraat Zorg voor Jeugd is de kenniskring, waarin enthousiaste medewerkers van NHL Stenden Hogeschool samenwerken.

Teamleden

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lectoraat Zorg voor Jeugd? Neem contact met ons op:

Lector
Janneke Metselaar
janneke.metselaar@nhlstenden.com
06 393 443 00

Secretariaat
Margriet Dijkstra
margriet.dijkstra@nhlstenden.com
06 283 170 08

Bezoekadres
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

Postadres
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...