Dr. Janneke Metselaar

Janneke Metselaar is sinds maart 2015 lector bij Zorg voor Jeugd aan de NHL Hogeschool.

Janneke Metselaar (1974) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na haar studie zette zij haar werkzaamheden voort bij het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie (PLATO).

Janneke droeg als onderzoeker en onderwijsontwikkelaar bij aan jeugd gerelateerde projecten. In 2004 deed ze promotieonderzoek naar het programma Gezin Centraal bij Cardea Jeugdzorg in Leiden. Vanaf 2008 was Janneke als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en aan Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen.

Lectoraat