Dr. Janneke Metselaar is sinds 2015 lector Zorg voor Jeugd aan NHL Stenden Hogeschool. Een rol waarin ze haar affiniteit met de doelgroep combineert met haar liefde voor praktijkgericht onderzoek. Met haar lectoraat wil ze een betekenisvolle bijdrage leveren aan oplossingen voor vraagstukken van professionals uit de praktijk en jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Afbeelding
Janneke Metselaar

"Ik ben opgegroeid in Zeeland, waar de indrukwekkende Deltawerken als kind al mijn aandacht trokken. Ik heb later - na mijn studie - nog wel eens gesprekken met mijn moeder gehad waarin ik aangaf dat ik eigenlijk Bouwkunde had moeten studeren. Maar volgens mijn moeder zat het idee om te gaan werken met kwetsbare kinderen al vroeg in mijn hoofd. Dat was nadat ik een documentaire had gezien over kwetsbare kinderen, die me diep raakte. Vandaar dat ik na de middelbare school koos voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden."

Liefde voor onderzoek

"Deze studie combineerde mijn drive om kwetsbare kinderen te helpen met mijn liefde voor onderzoek. Ik werd tijdens mijn opleiding getriggerd door jongerenstudies en verdiepte me al snel in voorlichtingsbeleid gericht op jongeren. Voorlichtingsbeleid voor jongeren is uiteindelijk ook mijn promotieonderzoek geworden. Ik kon daarna aan de slag als onderzoeker bij PLATO, het onderwijskundig adviesbureau verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarna volgde het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) waar ik als onderzoeker meewerkte aan diverse vraagstukken."

Praktijkgerichte inslag

"In 2008 ben ik als docentonderzoeker aan de slag gegaan bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heb ik me bekwaamd in het doen van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarbij merkte ik dat ik de meeste affiniteit had met kwalitatief onderzoek, dat als doel heeft om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de professionals in de praktijk. Die praktijkgerichte inslag heeft me altijd getrokken."

Op het lijf geschreven

"Toen ik in 2015 werd gewezen op de functie als lector bij het pasgestarte lectoraat Zorg voor Jeugd aan NHL Stenden Hogeschool hoefde ik niet lang na te denken. In dit lectoraat komen praktijkgericht onderzoek, wetenschap en onderwijs samen. Ik ben als lector sinds mijn start in 2015 de schakel tussen deze drie. Een rol die me op het lijf is geschreven. Ik houd van die duidelijke verbinding met het werkveld. Ik geniet van onderzoeken die we uitvoeren die bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg voor jeugdigen. En ik vind het fantastisch dat we deze kennis direct toepassen in het onderwijs dat we geven. Zo leiden we de professionals van de toekomst op."

Achter de schermen

"Ik merk dat ik als lector minder met de voeten in de klei sta dan ik voorheen als onderzoeker deed. Mijn taken zijn meer van organisatorische aard. Denk aan het aantrekken van nieuwe subsidies, het ophalen van vragen uit de praktijk, het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het leggen van internationale contacten. Ik ben nog altijd nauw betrokken bij het primaire proces van onderzoek, maar wel degelijk meer achter de schermen."

Puzzelstukjes aandragen

"De grootste uitdaging die voor ons ligt, is de transitie en transformatie in de jeugdhulp. Dit heeft vergaande gevolgen voor de professionals in de praktijk zoals jeugdzorg, onderwijs, opvoedondersteuning en jongerenwerk. Maar het heeft uiteraard ook direct invloed op de jongeren en ouders/opvoeders zelf. Het is daarom zaak om beleidsmakers zo goed mogelijk te ondersteunen bij actuele vraagstukken. Als lectoraat denken we mee en dragen we puzzelstukjes aan waarmee we de puzzel compleet kunnen maken. Goed beleid is daarin net zo belangrijk als de zorg zelf."

Lectoraat