Over mij

"Sinds 2010 ben ik werkzaam bij NHL Stenden Hogeschool als docent. In het onderzoek dat ik doe vanuit het lectoraat Zorg voor Jeugd is de rode draad de verbinding tussen zorg en onderwijs. De focus in mijn huidige onderzoek ligt op de rol van docenten bij het (mentale) welzijn van studenten"

Afbeelding
Rynke Douwes

Contact

Neem voor meer informatie contact op:

T: +31 (6) 28304397

E: rynke.douwes@nhlstenden.com

De rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten 

Studentenwelzijn en mentale gezondheid van studenten zijn actuele thema's in het hoger onderwijs. Het vergroten van kennis en kunde binnen onderwijsinstellingen is van belang, waar ook aandacht is voor de rol en handelingsbekwaamheid van docenten. Ons onderzoek wil daar input voor leveren, door met docenten en studenten in kaart te brengen hoe naar de docentrol gekeken wordt vanuit beide perspectieven.  

Afbeelding
onderzoeksrapport studentwelzijn rynke douwes

Onderzoeksrapport

Download hier het onderzoeksrapport

Publicaties

  • Douwes, R., Metselaar, J., Pijnenborg, G. H. M., & Boonstra, N. (2023). Perceived educators’ roles in student well-being in higher education. Cogent Education, 10(2), Article 2272630. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2272630.
  • Douwes, R., Metselaar, J., Pijnenborg, G. H. M., & Boonstra, N. (2023). Well-being of students in higher education: The importance of a student perspective. Cogent Education, 10(1), Article 2190697. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2190697
  • Douwes, R., Evenboer, E., Krediet, I., & Metselaar, J. (2019). A review of studies on mental health programmes targeting young adults (18–24) in educational settings in europe. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), 24–24. https://doi.org/10.18352/jsi.574
  • Evenboer, E., Douwes, R., Krediet, I., & Metselaar, J. (2019). 'school als werkplaats' ondersteuning binnen de muren van het mbo : ervaringen en behoeften van jongeren met psychosociale problemen. Kind & Adolescent Praktijk, 18(1), 14–19. https://doi.org/10.1007/s12454-019-0004-2

Lectoraat