Afbeelding
Zorg & Innovatie in de Psychiatrie

Ben je gek? Niemand noemt je nog zo als je een psychiatrische aandoening hebt. Je bent per slot van rekening niet je ziekte. Toch heeft een aandoening vaak grote impact op je leven. Daarom richt de geestelijke gezondheidszorg zich tegenwoordig meer op preventie van psychische klachten door je veerkracht te vergroten. Daarnaast is er meer aandacht voor de gevolgen van een psychische kwetsbaarheid in je dagelijks leven.

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie wil de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening verbeteren. De vraag naar innovatie en effectieve hulp wordt steeds groter, en ook de beperkte zorgbudgetten vragen om vernieuwing van de hulpverlening. De belangrijkste aandachtspunten binnen het lectoraat zijn het vroegtijdig detecteren van mensen met lichte psychische klachten om een ernstige psychiatrische aandoening te ontwikkelen, en het aanbieden van herstel-ondersteunende zorg en zelfmanagement. Deze verschuiving vereist andere competenties van professionals in de psychiatrische zorgverlening.

Ouderen met psychische problemen

Onder het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie valt de onderzoekslijn Ouderen met psychische problemen van associate lector Gea van Dijk. Het aantal ouderen met psychische problemen stijgt. Dat is voor een deel verklaarbaar door de stijging van het aantal ouderen, maar ook het hebben van psychische problematiek stijgt. Associate lector Gea van Dijk maakt zich hard om deze veelal vergeten doelgroep op de kaart te zetten. Daarbij richt ze zich met name op twee thema’s: het vergroten van de betrokkenheid van naasten en het beïnvloeden van gedrag. Het associate lectoraat Ouderen met psychische problemen komt voort uit een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool en zorgorganisatie Noorderbreedte.

Werkveld

Partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Samen met lectoren, docenten, onderzoekers en studenten vormen zij de kenniskring. Het lectoraat werkt daarnaast samen met relevante kennisinstellingen zoals andere lectoraten binnen NHL Stenden Hogeschool en lectoren vanuit andere hogescholen. Ook vindt praktijkonderzoek en kennisontwikkeling plaats in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, het Trimbos-instituut en met Stichting GGZ VS.

Onderzoek

De vraagstukken uit de praktijk bepalen in belangrijke mate het onderzoek en de methodologische benadering van het lectoraat. Innovatie staat hierbij voorop. Onderzoek wordt altijd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de doelgroep waarop het onderzoek betrekking heeft. Zo wordt veel samengewerkt met verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten GGZ en met ervaringsdeskundigen.

Afbeelding
social-work voltijd Leeuwarden

Projecten en onderzoeksopdrachten

Team

Nynke Boonstra is sinds 2015 lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast werkt ze als verpleegkundig specialist bij het Vroeg Interventie Psychoseteam van GGZ Friesland. Onderdeel van het lectoraat is de onderzoekslijn ‘Ouderen met psychische problemen’ met associate lector Gea van Dijk. Naast haar functie als associate lector werkt Van Dijk als beleidsadviseur van de bestuurder bij zorgorganisatie Noorderbreedte.

Teamleden

Contact

Lector
Nynke Boonstra
nynke.boonstra@nhlstenden.com
06 226 780 11

Associate lector
Gea van Dijk
gea.van.dijk@nhlstenden.com
06 206 119 66

Secretariaat
Margriet Dijkstra
margriet.dijkstra@nhlstenden.com
06 283 170 08

Bezoekadres
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

Postadres
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden