Dr. Nynke Boonstra

Nynke Boonstra is sinds oktober 2015 werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden Hogeschool.

Nynke Boonstra (1975) studeerde Verpleegkunde aan NHL Stenden Hogeschool en Verplegingswetenschappen aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Daarnaast volgde zij de Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist met daarbij inbegrepen de Master Advanced Nursing Practice. 

In 2011 promoveerde Nynke aan de Rijksuniversiteit Groningen op promotieonderzoek gericht op het belang van vroegtijdige behandeling van jongeren met een psychotische kwetsbaarheid.