Afbeelding
Verslaving, blikjes, alcohol

Verslaving en Leefstijl

Iemand die besluit een biertje te drinken, is niet van plan om alcoholist te worden. Toch kan zo'n eerste drankje ontaarden in een verslaving. Datzelfde geldt voor drugs-, seks- of gokverslavingen. Als associate lector richt Kor Spoelstra zich binnen het lectoraat Verslaving en Leefstijl op het ontwikkelen en vernieuwen van leefstijlzorg en verslavingszorg. Het associate lectoraat Verslaving en Leefstijl is onderdeel van het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie.

“Gebruik van alcohol is een leefstijlkeuze, verslaving is dat niet. Niemand kiest ervoor om na z’n eerste biertje alcoholist te worden.”

Missie/Visie

Verslaving en leefstijl zijn nauw met elkaar verbonden. Een ongezonde leefstijl kan bijdragen aan de ontwikkeling van een verslaving. Andersom geldt dat net zo: een verslaving kan leiden tot een ongezonde leefstijl. Het lectoraat Verslaving en Leefstijl richt zich op het ontwikkelen en onderzoeken van tools en processen die bijdragen aan gunstiger gezondheidsgedrag.

Werkveld

Binnen het lectoraatsonderzoek staan het perspectief van mensen met een verslaving en het perspectief van de zorgprofessional centraal. HBO-professionals spelen een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Toch komt het onderwerp leefstijlzorg in de praktijk nog te weinig aan de orde. Het is bovendien onbekend over welke competenties een zorgprofessional moet beschikken om goede leefstijlzorg te kunnen bieden. Doel van het lectoraat is om middels praktijkgericht onderzoek deze handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals te verminderen.

Thema’s

Het lectoraat Verslaving en Leefstijl richt zich op de volgende onderzoeksthema’s:

  • Verminderen van de handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals op het gebied van leefstijl.
  • Vernieuwen en ontwikkelen van de leefstijl- en verslavingszorg ten behoeve van onderwijs en de beroepspraktijk.
  • Ontwikkelen van gespecialiseerde leefstijlzorg voor zwaar verslaafde rokers.

Samenwerkingen/Partners

Het lectoraat werkt nauw samen met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). VNN ondersteunt de ambitie om de deskundigheid op het gebied van verslaving en leefstijl door te ontwikkelen en dichter bij de praktijk te brengen via praktijkgericht onderzoek.

Team

Verbinding met het onderwijs

Associate lector Kor Spoelstra is als docent betrokken bij de minor Verslavingskunde, waarbij hij studenten begeleidt tijdens hun stage en opdrachten vanuit deze minor. Ook begeleidt hij studenten van de HBO-verpleegkunde opleiding met hun afstudeerstage. Daarnaast werkt hij binnen NHL Stenden Hogeschool samen met het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van lector Nynke Boonstra en het lectoraat Ouderen met psychische problemen van associate lector Gea van Dijk.

Kor Spoelstra is redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift GGZet Wetenschappelijk en geeft gastlessen aan studenten geneeskunde van de RUG. Ook is hij betrokken bij landelijk onderwijs aan psychiaters in opleiding.

Publicaties

  • Spoelstra SK, van der Graaf R, Dijkstra A. Individualized, multimodal and multidisciplinary residential treatment programs exclusively for tobacco dependence: a review (ingediend bij tijdschrift)
  • Herder T, Spoelstra SK, Peeters A, Knegtering H. Sexual dysfunction related to the psychopathology of psychiatric disorders: a systematic review (ingediend bij tijdschrift)
  • Spoelstra SK, Eijsink JJA, Hoenders HJR, Knegtering H. Prenatale choline suppletie ter preventie van psychose spectrum stoornissen? Tijdschrift voor psychiatrie (geaccepteerd voor publicatie)
  • Baas C, Spoelstra SK, Knegtering H. Fysieke activiteit en het risico op depressie. Tijdschrift voor Psychiatrie 2023;65 :122.
  • Spoelstra SK, Knegtering H. Blow verstandig, en voorkom een psychose. Trouw 2021
  • SK Spoelstra, H Knegtering. Metformine bij clozapine geïnduceerde gewichtstoename. GGzetwetenschappelijk 2020
  • Slaapstoornissen en psychosen. Arjen Peters, Liesanne Brakema, Marguerite van de Hoeve, Kor Spoelstra en Rikus Knegtering (hoofdstuk uit boek ‘Slaapstoornissen in de psychiatrie 2020, onder redactie van Marike Lancel, Maaike van Veen, Jeanine Kamphuis)

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op via Margriet Dijkstra.
T: 06 28 31 70 08
E: margriet.dijkstra@nhlstenden.com

 

 

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...