Sinds 2013 is Sonja Kuipers werkzaam als docent bij de opleiding Verpleegkunde. Binnen het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie werkt Sonja als docent-onderzoeker aan het verbeteren van de leefstijl bij mensen met een psychiatrische stoornis.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

sonja.kuipers@nhlstenden.com

Sonja Kuipers heeft als hbo-verpleegkundige gewerkt bij Thuiszorg Groningen met aandachtsgebied medisch technisch handelen. Zij rondde haar Master Social Work in 2013 af en volgde daarna de Master Health and Social Care aan de Birmingham City University. 

Op dit moment werkt Sonja met verschillende studenten aan een onderzoek naar de mondgezondheid bij mensen met een psychotische stoornis en bij mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening. 

Zorg voor kwaliteit

Sonja wil middels onderzoek naar interventies en kennisontwikkeling voor de praktijk een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op deze manier draagt zij eveneens bij aan het ontwikkelen van meer evidence voor hbo-professionals binnen het domein van zorg en welzijn.

Lectoraat