Liesbeth Bosgraaf is jarenlang werkzaam geweest als beeldend therapeut in verschillende sectoren binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Ze is PhD candidate en werkt als coördinator onderzoek en docent-onderzoeker voor de opleiding Vaktherapie aan NHL Stenden Hogeschool.

Liesbeth doet sinds 2016 onderzoek gericht op de werkzame elementen van beeldende therapie voor kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hier heeft zij haar PhD-onderzoek naar verricht.

Naast deze functies en taken is ze ook beleidsadviseur onderzoek bij Zorggroep Alliade, een overkoepelende zorgorganisatie waar verschillende zorginstellingen onder vallen. De focus ligt daarbij op de positie en profilering van de Vaktherapieën in de zorg voor mensen die geen tot weinig baat hebben bij traditionele therapievormen. Binnen haar werk gaat haar interesse uit naar thema's als gehechtheid, verbinding en afstemming.

“Onderzoek binnen Vaktherapie hoeft niet ingewikkeld en lastig te zijn, houd het dicht bij je cliënt en de praktijk, wees hierbinnen kritisch en onderzoekend.”

Publicaties

  • Bosgraaf, L., Spreen, M., Pattiselanno, K., & Hooren, S. (2020). Art Therapy for Psychosocial Problems in Children and Adolescents: A Systematic Narrative Review on Art Therapeutic Means and Forms of Expression, Therapist Behavior, and Supposed Mechanisms of Change. Frontiers in Psychology, 11, 1–2. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.584685

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

E: liesbeth.bosgraaf@nhlstenden.com

Lectoraat