Rozemarie Herskowicz-Spijkerman (MSWI) is docent en ontwikkelaar bij de master Pedagogiek en de minor Leren en gedrag van de PABO. Zij is praktijkbegeleider en supervisor en al ruim dertig jaar werkzaam in de jeugdzorg. Haar inhoudelijke expertise ligt op het gebied van de zorg voor jeugdigen en hun gezinnen met meervoudige en complexe problemen en het ontwikkelen van werkvormen, begeleidingsvormen of onderwijs voor (toekomstige) professionals. Rozemarie heeft samen met een aantal collega's het IAG Reflectiemodel ontwikkeld en deed onderzoek naar bruikbaarheid van het reflectiemodel in de IAG-opleiding en de praktijk.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Roos.spijkerman@nhlstenden.com

 

Rozemarie Herszkowicz-Spijkerm | LinkedIn

 

"Na de hbo-opleiding Inrichtingswerk ben ik vanaf 1987 werkzaam in de jeugdzorg. Ik heb jarenlange ervaring in het geven van werkbegeleiding en intervisie aan onder andere spoedhulp, Intensief Ambulante Gezinsbehandelaars en Signs of Safety-medewerkers. Ik volgde de IAG-opleiding, haalde mijn onderwijsbevoegdheid, volgde een scala aan bij- en nascholingen, haalde de master Social Work & Innovation met het specialisme Jeugd en Gezin en bekwaam me nu als supervisor."

"Vanaf 2007 ben ik werkzaam geweest als docent, ontwikkelaar en coördinator van de IAG-opleiding en in een later stadium teamleider van het Kenniscentrum Zorg en Welzijn - IAG. Vanaf 2022 richt ik mij onder anderen op het opleiden van de master Pedagogiek-studenten en geef ik supervisie aan professionals. Ik heb een schat aan ervaring, casuïstiek en best practices, waaruit ik weet te putten. Als innovator en verbinder hoop ik een bijdrage binnen de zorg voor jeugd te kunnen blijven bieden.”

IAG

"Ik heb een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en vormgeven van het IAG Reflectiemodel: de visualisatie van het model, het onderliggende gedachtengoed en de bijbehorende intervisiewerkvorm. Het onderzoek dat ik heb gedaan, ging over de bruikbaarheid van het IAG Reflectiemodel in de IAG-opleiding en de praktijk waarbinnen de IAG-methodiek wordt uitgevoerd.”

“In 2021 heb ik samen met de lector Leonieke Boendermaker van de Hogeschool Amsterdam een bijdrage geleverd aan het boek 'Werken in wijkteams jeugd'. Samen met haar heb ik een hoofdstuk geschreven over de toepassing van het IAG Reflectiemodel binnen wijkteams jeugd. Het IAG Reflectiemodel helpt professionals reflecteren op hun handelen. Mocht je interesse hebben, kijk dan naar de kennisclip die over het model gemaakt is."

Kennisclip: IAG reflectiemodel (nhlstenden.com)

Lectoraat