Rozemarie Herszkowicz-Spijkerman

Rozemarie Herskowicz-Spijkerman is bijna dertig jaar werkzaam in de jeugdzorg. Ze gelooft in de opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) en de werking van deze methodiek. Bij het lectoraat Zorg voor Jeugd deed ze onderzoek naar bruikbaarheid van het IAG Reflectiemodel in de IAG-opleiding en de praktijk.

“Na de hbo-opleiding inrichtingswerk ben ik vanaf 1987 werkzaam in de jeugdzorg. Ik geef nu werkbegeleiding en intervisie aan een team van spoedhulp, IAG’ers en SoS’ers. Ook deed ik de IAG-opleiding, haalde mijn onderwijsbevoegdheid, volgde bij- en nascholing zoals video hometraining en haalde de master Social Work & Innovation met het specialisme Jeugd en Gezin.” 

“Sinds 2007 ben ik trainer en ontwikkelaar van de IAG-opleiding en nu ook coördinator en teamleider bij het Kenniscentrum Zorg en Welzijn - IAG. Vanaf 2007 combineer ik dus de praktijk met de opleiding/deskundigheidsbevordering. Ik vind het heel belangrijk om één been in de praktijk te houden. Hierdoor heb ik een mooie bron van netwerken, casussen en best practice voorhanden en kan ik kansen benutten.”

IAG

“Ik ben altijd bezig om te kijken hoe je beter kunt werken en opleiden omtrent kinderen en jeugd. Vandaar dat ik ook graag mijn bijdrage lever aan IAG ieder jaar bewezen beter maken en de kenniskring Zorg voor Jeugd. Ik geloof in de IAG-opleiding en de werking van de methodiek. Het onderzoek dat ik heb gedaan ging over de bruikbaarheid van het IAG Reflectiemodel in de IAG-opleiding/de praktijk. We hebben ook een specifiek opleidingsaanbod. Het IAG Reflectiemodel helpt professionals reflecteren op hun handelen en ontdekken wat werkt in hun handelen en van waaruit zij handelen en hoe ze hun handelen onderbouwen.”

Lectoraat