Marianne Wöstmann is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Marianne Wöstmann studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de universiteit van Leiden. Na een aantal jaren onderzoek gedaan te hebben bij diverse onderzoeksinstituten ging zij werken in de preventieve en later de residentiële Jeugdzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Sinds enkele jaren is Marianne docent, supervisor en coördinator voor het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker bij de opleidingen Social Work van de NHL Stenden Hogeschool.

Lectoraat