Martin Dijkstra vindt zowel software- als hardware-architectuur interessant. Bij het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision werkt hij onder andere aan softwarecomponenten voor de verdere ontwikkeling van autonoom vliegende drones.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

martin.dijkstra@nhlstenden.com

“Tijdens mijn studie informatica aan NHL Hogeschool heb ik stage gelopen bij het kenniscentrum Computer Vision, waar ik ook mijn afstudeeropdracht heb gedaan. Ik werkte onder andere aan de eerste versie van een architectuur voor autonome UAVs, de zogenaamde Twirre-architectuur. Het was reuze interessant om de ontwikkeling van een idee naar een eerste werkende versie mee te maken. Ook was het fantastisch om een UAV zelfstandig te zien vliegen. Daarnaast ben ik bezig geweest met het versnellen van computer vision algoritmes. Na mijn afstuderen kon ik direct bij het kenniscentrum aan de slag als projectingenieur.” 

Onderliggende software

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is het autonoom aansturen van UAVs. Hiervoor ben ik vooral bezig met onderliggende software-componenten van de Twirre-architectuur voor autonome UAVs. Die is door ons ontworpen en wordt verder ontwikkeld. Een ander interessant onderzoeksonderwerp, waar momenteel helaas geen tijd voor is, is het versnellen van computer vision algoritmes met behulp van multi-threading en GPGPU. Dit laatste is het gebruik van videokaarten om software te versnellen.”

LinkedIn

Lectoraat