Dutch - On your way to B1

Praktische zaken Nederlands - op weg naar B1

Toelatingseisen

  • De cursus is voor iedereen met kennis van het Nederlands op minimaal niveau A2.
  • Voor studenten die de cursus Basic Dutch A2 heeft behaald op NHL Stenden en zich verder wil ontwikkelen in het Nederlands.

Startmoments