Schoolopleider en/of lerarenopleider

Studieopbouw van de cursus Schoolopleider en/of lerarenopleider

De opleiding wordt gegeven door de universitaire lerarenopleiding en de tweedegraads lerarenopleiding van NHL Hogeschool. Het programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON.