Drs. Guido Holvast

Afbeelding
Ervaringsverhaal Guido Holvast AOLB-webformat.jpg
“94 procent van onze alumni zou opnieuw voor de AOLB kiezen”
Drs. Guido Holvast
AOLB docent rekenen-wiskunde en stage- en studieloopbaanbegeleider

‘Hoe geef je zo goed en zo effectief mogelijk rekenles? Dat is de kern van mijn vak, en dat leer ik onze studenten van de AOLB. Daarnaast is het belangrijk om je te verdiepen in de leerlijnen: hoe leren kinderen de tafels, breuken of tabellen aflezen? Hoe is de leerstof van groep 1 tot en met groep 8 opgebouwd? Rekenonderwijs aan kleuters is bijvoorbeeld compleet anders dan aan de andere groepen.   

Tijdens het eerste college leg ik uit dat we in Nederland twee visies kennen op rekenen en wiskunde: de traditionele en de realistische reken- en wiskundedidactiek. De traditionele visie is leerkracht gestuurd: de meester of juf doet het voor, vervolgens doe je het samen en daarna doe je het alleen. Het realistisch rekenen laat leerlingen meer zelf ontdekken hoe het in elkaar zit. Twee totaal verschillende visies die allebei hun invloed hebben op ons rekenonderwijs. Als student moet je ze kunnen herkennen in de rekenmethode op je stageschool en moet je weten wat de plus- en minpunten zijn van beide visies.

Wat mij opvalt aan AOLB-studenten is dat ze heel gemotiveerd zijn. Ze bereiden zich goed voor, hebben een honger naar meer kennis, stellen kritische vragen en zoeken extra uitdagingen. Als oud schooldirecteur weet ik dat diversiteit in teams erg belangrijk is. Onze afgestudeerde academische leerkrachten bieden een waardevolle aanvulling op elk schoolteam. 

We vragen veel van onze studenten, de werkdruk is hoog. Want die twee diploma's krijg je niet zo maar. Aan de andere kant levert de combinatie van Pabo en Pedagogische Wetenschappen je een schat aan kennis en (stage)ervaring op. Studenten waarderen de afwisseling van theorie en praktijk erg. 95 procent van de huidige studenten is dan ook zeer tevreden over de opleiding en 94 procent van onze alumni zegt dat ze opnieuw voor de AOLB zouden kiezen.’