Foske Oenema

Afbeelding
Ervaringsverhaal
“Innovatie gebeurt sneller wanneer je verschillende vakgebieden bij elkaar brengt”
Foske Oenema
Deeltijd master Design Driven Innovation

Foske Oenema (23) is medewerkster onderwijs en onderzoek bij NHL Stenden Hogeschool. Naast haar werk volgt ze de deeltijd master Design Driven Innovation. Deze opleiding is gevestigd in de Blokhuispoort, de oude gevangenis van Leeuwarden, tegenwoordig een levendig cultureel bedrijvencentrum.

“Als ik aan projecten werk, doe ik dat het liefst op een net wat andere manier dan hoe dingen altijd zijn gedaan.
Tijdens mijn bacheloropleiding Ondernemerschap & Retail Management koos ik er ook altijd voor om opdrachten net op een
andere manier aan te vliegen. Dat past bij deze studie, waarin je echt wordt uitgedaagd om te experimenteren. Eigenlijk
word je een innovatiebegeleider in jouw eigen vakgebied. Je leert omgaan met complexe problemen die in feite niet
oplosbaar zijn, zogenaamde ‘wicked problems’. Denk aan het probleem van voortijdig schoolverlaters of de ontwikkeling
van een duurzame mode-industrie: daar komen veel verschillende stakeholders bij kijken en dat maakt het zo complex. Het
vinden van dé oplossing heeft niet de focus. We proberen telkens opzettelijk betrokken te zijn in een moeilijke situatie
met als doel het probleem te verbeteren. Om dat te bereiken leer je in andere kaders en patronen te denken.”

“We leren om een probleem vanuit een ander perspectief te bekijken”

Een nieuw perspectief

“Stel, de gemeente Leeuwarden heeft een probleem met geluidsoverlast in de uitgaansstraat. De voor de hand liggende weg
om dit probleem aan te pakken is door horeca eerder te sluiten, alcoholconsumptie te reduceren of regelgeving aan te
passen. Wat wij leren is om een probleem vanuit een ander perspectief te bekijken door op zoek te gaan naar patronen. Op
festivals gaat het bijvoorbeeld wel goed; wat zijn de bruikbare aspecten van festivals en welke kunnen we kopiëren naar
onze situatie? Juist dit perspectief leidt tot nieuwe acties: voldoende openbaar toiletvoorzieningen bieden, het beheer
van de vaste taxistandplaats verbeteren, het creëren van chill-outlocaties.”

“Je leert omgaan met complexe problemen die in feite niet oplosbaar zijn”

Waarde creëren

“Het is boven verwachting motiverend om over nieuwe onderwerpen te leren, zoals design research, waardecreatie, duurzame
ontwikkeling en gedragsverandering. Ook reflectie op jezelf is een groot onderdeel. In de opleiding komen veel
verschillende disciplines samen. De ene student is communicatiemedewerker, een ander is marketeer. Er is een docent
Engels en een ondernemer. Innovatie gebeurt namelijk sneller wanneer je verschillende vakgebieden bij elkaar brengt. In
mijn eigen werk of privéleven loop ik ook tegen problemen aan waarbij ik deze design-driven benadering goed kan
toepassen.”

Brainstormen in de Blokhuispoort

“Door de coronamaatregelen werken we momenteel thuis achter de laptop, maar normaal gesproken houden we werksessies in
de Blokhuispoort, in een eigen creating-studio. Dan ligt het er vol met grote vellen papier en post-its waarmee we
ideeën en verbanden aangeven en werken we met ‘creative thinking tools’ toe naar prototypes. Het is heel inspirerend om
op zo’n creatieve manier met elkaar te werken. En hoe mooi is het als je zo een steentje bij kunt dragen aan een groter
maatschappelijk probleem.”