Jarig Komrij en Jacqueline van Kruiningen

Master Educational Leadership

Jarig en Jacqueline zijn twee docenten van de Master Educational Leadership (MEL). Jarig is sinds het eerste uur bij de opleiding betrokken en legde de basis van de ontwikkeling van de opleiding en het curriculum. Jacqueline werkt sinds 2019 bij de MEL als onderzoeksbegeleider. Eerder werkte ze als docent en onderzoeker aan de RUG. De master is de plek voor leidinggevenden in het onderwijs om hun kennis te verbreden en te verdiepen. Jarig en Jacqueline leggen uit waarom deze opleiding voor veel leidinggevenden in het onderwijs zo waardevol is.

Margreet Koelewijn en Jarig Komrij

”Studenten zoeken nieuwe impulsen en dat krijgen ze bij ons”

Hoog niveau van studenten

“Toen ik vorig jaar begon, was ik erg onder de indruk van de professionaliteit van de startende studenten die wij hier krijgen”, begint Jacqueline. “Maar ik zag ook de toegevoegde waarde die de MEL hen biedt. We zetten een niveau neer dat vergelijkbaar is met een universitaire opleiding, maar dan praktijkgerichter. Studenten leren hier kritisch te kijken naar hun eigen werkpraktijk, afstand te nemen, en die praktijk in een bredere context te plaatsen. Onze studenten passen hun bevindingen vervolgens direct toe in hun werk. Op deze manier zorgt de MEL direct en indirect voor beter leiderschap in het onderwijs.”

Stimulans voor leidinggevenden in het onderwijs

“Absoluut,” neemt Jarig het stokje over, “veel van onze studenten staan in een eenzame positie als leidinggevende. Ze zoeken nieuwe impulsen en dat krijgen ze bij ons. Het eerste waar we nieuwe studenten over laten nadenken, is hun eigen werkpraktijk. Wat is hun opvatting over leiderschap en onderwijs en welke legitimering hebben ze daarbij? Daar begint het, want een visie moet wel onderbouwd zijn”, meent hij. “Ja en ze ontdekken dat hun opvattingen niet per definitie aansluiten bij het perspectief van anderen”, voegt Jacqueline toe. “Studenten raken inhoudelijk geïnspireerd door deze nieuwe perspectieven te verkennen.”

Onderzoekende houding

“Dat onderzoekende”, vervolgt Jacqueline, “is precies de houding die we studenten willen meegeven. Het heeft invloed op de manier van denken en werken”, zegt ze. “Daarnaast komen studenten de opleiding binnen met een vraagstuk uit hun werkpraktijk”, vertelt Jarig. “Daar doen ze onderzoek in, met en voor hun eigen praktijksituatie.” Jacqueline knikt: “Het onderzoek is meteen een instrument voor hun eigen organisatie.”

Relevant onderzoek

Ze hebben beiden interessante onderzoeken voorbij zien komen van hun studenten. “Op een cluster van scholen liep bijvoorbeeld een project over wetenschap en techniek-onderwijs”, vertelt Jarig. “Deze student onderzocht hoe het steunpunt dat was opgezet, een positieve bijdrage levert aan het W&T-curriculum op de scholen en hoe de implementatie kan worden verbeterd.” Jacqueline vond het interessant hoe een student zich richtte op de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs: “Die twee onderwijsniveaus staan vaak los van elkaar. De student onderzocht wat ervoor nodig is om die doorstroom beter te organiseren. Dat ging over de inhoud, maar ook over de vraag wat voor leiderschap daarvoor nodig is.”

Persoonlijk en betrokken

“Het is mooi om die ontwikkeling te zien en erbij te helpen. Onze rol daarin wordt door studenten erg gewaardeerd”, weet Jarig. “Daar zijn we blij mee. We ontsluiten kennis en bronnen, stimuleren de studenten in hun professionele ontwikkeling én in hun schoolontwikkeling. Ze kennen een paar praktijken en in de MEL leren ze vele praktijken kennen, met onderbouwing vanuit theorie.” Daar voegt Jacqueline nog aan toe: “We hebben een klein en betrokken docententeam, waardoor we snel kunnen handelen. Zowel qua inhoudelijke impulsen als in praktische onderwijszaken en dat is prettig voor onze studenten.”

Maatschappelijke meerwaarde

Jarig sluit af met een duiding van de maatschappelijke relevantie van de opleiding: “De afgelopen tien jaar heeft de overheid veel geïnvesteerd in het niveau van leraren. Dat betekent dat je ook aandacht moet hebben voor de schoolleiders. Daarom bouwden we de opleiding op rondom het beroepsregister van het primair- en voortgezet onderwijs. Dus: waar moet een schoolleider aan voldoen? Voor de basis ga je naar de schoolleider-opleiding en deze master doe je wanneer je verbreding en verdieping zoekt.” Jacqueline: “Ook wordt je onderdeel van een leiderschapshuis; een netwerk om samen te werken en leren. Dat zijn dingen die onze alumni ook heel erg waarderen.”

Over Jarig Komrij
Jarig is van origine pedagoog en onderwijskundige. Bij NHL Stenden houdt hij zich al vele jaren bezig met leiderschap, innoveren en ontwikkeling. Hij werkte als docent, gaf trainingen docentontwikkeling en professionalisering, en hij was projectleider bij het opzetten van de Master Educational Leadership. Inmiddels werkt hij meer integraal als docent en blijft hij het curriculum ontwikkelen, om aan te sluiten bij de bewegingen in het werkveld.

Over Jacqueline van Kruiningen
Jacqueline was docent en onderzoeker aan de RuG bij de studies Communicatie- en Informatiewetenschappen en Neerlandistiek. Ze was altijd al bezig met onderwijsvraagstukken, docentprofessionalisering en onderzoek. Ook vindt ze het belangrijk om de communicatievaardigheden van onderwijsprofessionals naar een hoger niveau te brengen, met name de academische schrijfvaardigheid.