Nynke Dölle

Afbeelding
Nynke-Dolle
“We hebben professionals nodig die kansen signaleren en hier praktisch mee aan de slag gaan”
Nynke Dölle
Zelfstandig adviseur en projectleider

Nynke Dölle werkt als zelfstandig adviseur en projectleider bij verschillende gemeenten, cultuur- en welzijnsorganisaties. Ze richt zich in de projecten op sociale innovatie en inclusie. Hoe kijkt zij vanuit de praktijk naar de nieuwe Ad-opleiding Participatie en Buurtontwikkeling?  

Creatieve oplossingen

“Als projectleider zoek ik altijd naar een verbindende schakel tussen inwoners en organisaties. Precies in die rol ligt een uitgelezen kans voor mensen die worden opgeleid in de Ad Participatie en Buurtontwikkeling. Ik vind dat we meer naast de inwoners moeten gaan staan om slimme verbindingen te leggen tussen bewoners en professionals. Zo kun je zoeken naar creatieve oplossingen om het verschil te maken binnen de grenzen van wet- en regelgeving.”

Leemte in welzijnssector

“We hebben professionals nodig die kansen signaleren en hier praktisch mee aan de slag gaan. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. We praten vaak over inwoners of halen ideeën op. Maar dat leidt niet altijd tot concrete resultaten. De Ad-professional kan echt het verschil maken door ook praktisch met vraagstukken uit de wijk of het dorp aan de slag te gaan. Iemand die naast de mensen staat en niet op het proces zit, een professional die de mensen hoort en ziet. Er wordt nu nog te vaak voor inwoners besloten. ” 

Van initiatief naar resultaat

“Er is een vertaling van burgerinitiatieven naar concrete resultaten nodig. We hebben professionals nodig die in netwerken zitten en de vertaling kunnen maken van individuele ideeën naar een collectief initiatief. Stel je voor dat je met bewoners een speeltuin wilt realiseren, dan heb je iemand nodig die dat kan faciliteren en de vertaling kan maken naar de gemeente. Dan kun je tot concrete resultaten komen. Een Ad-professional kan daarbij een belangrijke rol vervullen.” 

Pionieren 

“Ik vind dat de ad-professional ruimte moet krijgen om te pionieren. Zij kunnen vanuit een praktische invalshoek de wijk- of dorpstructuur leren kennen en daardoor integraal kijken. Dat heb je nodig om concreet aan de slag te gaan. Het blijft vaak bij praten en plannen. Maar je moet uiteindelijk ook doen; we hebben een hands on mentaliteit nodig die denken en doen aan elkaar koppelt. Je wilt als ad-professional resultaten boeken en impact maken. We hebben professionals nodig met lef en creativiteit om het verschil te kunnen maken.”