Afbeelding
ad-service-welzijn-en-zorg-vt-lwd-emmen
Afbeelding
ad-service-welzijn-en-zorg-vt-lwd-emmen

Voorlichting Ad Sociaal Werk, Ad Participatie en Buurtontwikkeling

Voorlichtingsbijeenkomst Ad Sociaal Werk voltijd en deeltijd en de Ad Participatie en Buurtontwikkeling deeltijd.

Programma

Geïnteresseerden ontvangen meer inhoudelijke informatie over de opleiding en kunnen vragen stellen aan de aanwezige docenten.