Alumnus Master Marine Shipping Innovations wint derde plek Scriptieprijs Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN)

Afbeelding
Alumnus Master Marine Shipping Innovations wint derde plek

Master Marine Shipping Innovations-alumnus Lieuwe Bijkerk heeft met zijn afstudeerscriptie “Graphical Display of XTD” de derde prijs gewonnen bij de verkiezing van de Scriptieprijs 2019-2020 van het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN). De ‘NIN-Scriptieprijs’ wordt jaarlijks uitgereikt aan pas afgestudeerden op mbo-, hbo- en wo-niveau met een scriptie over een navigatie-vraagstuk. De prijs is in het leven geroepen om nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan het navigatie domein te binden.

Het onderzoek

Lieuwe over zijn scriptie: “Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik me gefocust op een grafische weergave van Cross Track Distance (XTD) in een ECDIS. ECDIS staat voor ‘Electronic Chart Display and Information System’. Het is een soort Google Maps, maar dan veel uitgebreider en professioneler, en enkel bedoeld voor navigatie op zee. Wanneer hier een route in gemaakt wordt, is het belangrijk om binnen bepaalde limieten te blijven in verband met bijvoorbeeld ondiepten. Kom je buiten die limieten met je schip, dan kan dat gevaarlijk worden. Denk aan de Suezkanaal-blokkade van laatst, een olieramp of containers die van boord vallen. Binnen de limieten checkt de ECDIS de route op deze gevaren. Het is dus ook belangrijk om te weten hoe ver je van de route zit en hoe ver je je van de limieten bevindt. Deze afstand(en) worden nu voornamelijk numeriek weergegeven: een simpel getalletje. Dit komt helaas niet altijd even goed aan bij de gebruiker, de navigatie officier/officier van de wacht. Daar wilde ik graag iets aan doen.”

In zijn scriptie pleit Lieuwe voor een meer human centered approach van de weergave van XTD. “Hiervoor heb ik een innovatief prototype ontworpen. Dit prototype bevat dit getalletje nog steeds, maar heeft óók nog een grafische weergave, om het mentale plaatje van de afstand tot de route en de limieten beter inzichtelijk te maken voor de gebruiker. Ik zie de uitkomsten als opstap voor nader onderzoek en experimenten op dit gebied.” De onderzoeksresultaten zijn relevant voor de gehele maritieme sector, maar specifiek voor wachtofficieren en fabrikanten van ECDIS.

De nominatie

Zijn scriptiebegeleider en docent Stephan Procee zag meer in het afstudeeronderzoek van Lieuwe en besloot het op te sturen naar het NIN voor een nominatie voor de Scriptieprijs. Dat pakte goed uit. "De kracht van deze innovatie is dat het voor de gebruiker zó simpel en duidelijk gemaakt wordt dat je je af moet vragen waarom het er niet al is.", aldus Stephan. De uitreiking van de NIN-Scriptieprijs vindt dit jaar digitaal plaats op vrijdag 28 mei. Tijdens de algemene ledenvergadering zal Lieuwe een presentatie over zijn onderzoek geven.

Over de master

De tweejarige deeltijdmaster Marine Shipping Innovations leidt hbo-professionals op tot maritieme innovators binnen de sector.  Praktijkgericht onderzoek, innovatie en duurzaamheid staan tijdens de opleiding centraal. Studenten werken aan opdrachten die een relatie kennen met hun eigen praktijkcontext. Lieuwe: “Na mijn afstuderen van de bacheloropleiding Maritiem Officier kreeg ik na een korte periode op zee een mooi aanbod om de master te combineren met een baan op het Maritiem Simulator Trainingscentrum (MSTC) op Terschelling. Dit was een uitgelezen kans voor mij, want ik had tijdens de bacheloropleiding al interesse in de master. Deze kans heb ik dan ook met beide handen aangegrepen en daar heb ik absoluut geen spijt van gehad! We hadden een gezellige lichting, met veel bekenden. Daarnaast is mijn netwerk erg gegroeid en ik heb veel aan de master gehad. Ik ben in december 2020 afgestudeerd en werk momenteel nog op het MSTC als Nautisch Instructeur. Hierna ben ik van plan om weer naar zee te gaan.”

Over het NIN

Het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) is een non-profit vereniging met als doel het bevorderen, ontwikkelen, verdiepen, bundelen en verbreiden van kennis op het gebied van plaatsbepaling, navigatie en tijdmeting. Het NIN werd opgericht in 1987 en is actief in alle sectoren die gebruik maken van de technologische ontwikkelingen op dit terrein: te land, ter zee, in de lucht, en in de ruimte. Het NIN opereert in Nederland en België. www.navnin.nl

Meer nieuws