MIWB en Koninklijk Instituut voor de Marine continueren samenwerking

Afbeelding
miwb en koninklijk instituut voor de marine continueren samenwerking

Op donderdag 5 december hebben het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het MIWB en het KIM werken al een groot aantal jaren samen op het gebied van opleidingen. Naast vakinhoudelijke samenwerking zoals het verzorgen van onderwijs, wordt er ook gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst – het convenant - wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar.

De opleidingstrajecten van de studenten van het MIWB en het KIM vertonen verwantschap. Om efficiënt en effectief gebruik te maken van elkaars capaciteit en faciliteiten, gaan beide instituten waar mogelijk samenwerken in de uitvoering van het vaktechnische nautische onderwijs. De gezamenlijke doelstelling is om de hoge kwaliteit van nautische opleidingen te borgen door middel van uitwisseling van expertise en opleidingsfaciliteiten.

Binnen het convenant heeft het MIWB een aantal weken de beschikking over het opleidingsvaartuig Van Kinsbergen van de Koninklijke Marine. Tweedejaarsstudenten Maritiem Officier maken korte praktijkreizen op dit schip. Tijdens het verblijf aan boord wordt in het bijzonder de navigatie in de praktijk gebracht. Daarnaast gebruikt het MIWB het schip voor Advanced Fire Fighting trainingen, waarbij aan boord realistische calamiteiten scenario’s geoefend worden. Docenten van het MIWB verzorgen lessen voor de adelborsten van het KIM in Den Helder en op Terschelling. Het gaat hierbij om vakken als beladingstechnologie en maritieme wetgeving. Daarnaast trainen adelborsten op de simulatoren van het MIWB.

Binnen het convenant wordt gekeken hoe de samenwerking uitgebreid kan worden om het onderwijs binnen beide instituten verder te moderniseren en verbeteren. Hierbij wordt de hoogste kwaliteit nagestreefd, om toekomstbestendige nautische professionals op te leiden die klaar zijn voor de maritieme arbeidsmarkt.

Meer nieuws