NHL Stenden bouwt aan een Europese universiteit met aandacht voor de regio

Eerste Algemene Vergadering (General Assembly) Regional University Network - Europese Universiteit (RUN-EU) in Ierland voor bespreken voortgang en eerste resultaten.

Van 1 tot 5 november 2021 vindt de eerste General Assembly (GA) van het Regional University Network – European University (RUN-EU) plaats in Ierland bij de Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS). Het is de eerste keer dat de betrokken partijen elkaar weer fysiek ontmoeten sinds het begin van de COVID 19-pandemie in 2020. Eenmaal per jaar vindt de GA plaats en bespreken de 7 hoger onderwijs partners (uit 6 Europese landen) samen met het werkveld, lokaal bestuur en de studentenadviesraden, de voortgang van het netwerk dat een specifieke focus heeft (regio). Het uiteindelijke doel van RUN-EU is het creëren van een gemeenschappelijke universiteit om toekomstig hoger onderwijs te vernieuwen en vorm te geven, fysieke en virtuele uitwisseling te bevorderen en bij te dragen aan de duurzame economische, sociale, culturele en ecologische ontwikkeling van de regio's.  

Daartoe zullen deze keer de voorzitters van de colleges van bestuur van de hoger onderwijsinstellingen aanwezig zijn evenals 100 studentenvertegenwoordigers, 30 vertegenwoordigers uit het werkveld (vertegenwoordigd in de Associate Partner Adviesraad) en 17 internationale experts uit het hoger onderwijs, onderzoek en innovatie en regionale overheid. Van de 6 namens NHL Stenden betrokken partners uit het werkveld en lokaal bestuur zullen de Provincie Friesland, Dutch Tech Zone en Gemeente Emmen,  en het Centre of Expertise Water Technology (CEW) aanwezig zijn. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken en Voortgezet en Hoger Onderwijs, Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Niall Collins, zal de slotpresentatie op 5 november bijwonen.

Waarom een Europese Universiteit?

Erica Schaper, voorzitter college van bestuur NHL Stenden: “RUN-EU bevordert en ontwikkelt gezamenlijk studentgerichte, uitdagende en praktijkgerichte flexibele onderwijsactiviteiten die de regio ten goede komen. Door de interuniversitaire en interregionale benadering van hoger onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en innovatie wordt gezamenlijk gewerkt aan thema’s die in onze regio’s spelen, zoals bijvoorbeeld leefbaarheid.”

Volgens Dymphi van der Hoeven, projectleider RUN-EU binnen NHL Stenden zal RUN-EU veel nieuwe kansen opleveren voor studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld in de regio: “Voor alle studenten van onze verschillende opleidingen is er op termijn de mogelijkheid om op grote schaal deel te nemen aan kortdurende internationaal georiënteerde projecten, de zogenoemde Short Advanced Programs (SAP’s). De eerste SAP’s hebben al plaatsgevonden en waren zeer succesvol. Op termijn kunnen we joint en double degrees aanbieden. We werken aan innovatieve virtuele en fysieke internationale mobiliteit voor zowel studenten, medewerkers en onderzoekers en daarmee halen we kennis naar de regio.”

Lancering RUN-EU+

Tijdens de GA wordt ook RUN-EU+ gelanceerd. Dit aanvullende en innovatieve Horizon project richt zich op de ontwikkeling en inzet van op samenwerking gebaseerde praktijkgerichte onderzoeksgraden. Hoofdthema’s zijn ‘Toekomstige industrie, duurzame regionale ontwikkeling, Bio-economie en Sociale Innovatie.

Studenten

Binnen RUN-EU zijn 15 studenten van elke partner hogeschool betrokken via een
RUN-EU studentenadviesraad. Tijdens de GA zullen studenten deelnemen aan 4 verschillende Short Advanced Programmes (Sustainable Development – Social Enterprise Challenge; Bioplastics Challenge; Eco Innovate Challenge; en Food Challenge). Studenten van alle partnerinstellingen werken als groep aan maatschappelijke uitdagingen gerelateerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die relevant zijn voor de regio die het evenement organiseert. Dit RUN-EU Challenge Program wordt gezamenlijk georganiseerd metpartners uit de regio en overheden en streeft naar duurzame oplossingen voor echte maatschappelijke vraagstukken. De resultaten worden vervolgens gepresenteerd aan de RUN-EU gemeenschap tijdens de Algemene Vergadering op vrijdag 5 november.