NHL Stenden en gemeente Terschelling in gesprek over plannen brede internationale onderwijs- en onderzoekscampus met gebouw Victoria

Afbeelding
NHL Stenden en gemeente Terschelling in gesprek over plannen brede internationale onderwijs- en onderzoekscampus met gebouw Victoria

NHL Stenden en gemeente Terschelling zijn in de afrondende fase van het onderzoek naar de mogelijkheden om het gebouw Victoria in West-Terschelling om te bouwen tot een internationale campus. Een campus waar overheid, meerdere kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan duurzame, innovatieve projecten. Zij hebben het voornemen een intentieverklaring te ondertekenen, wat de aftrap zal zijn voor het inventariseren van de mogelijkheden om samen een hoogwaardige onderwijs- en onderzoeksfaciliteit op Terschelling te realiseren. Marc Otto, lid College van Bestuur NHL Stenden: “De komende periode staat in het teken van intensief en afrondend overleg om te komen tot deze intentieverklaring. Na het ondertekenen pakken we het samen met verschillende partijen, waaronder de bewoners, het werkveld en andere onderwijsinstellingen, op. Daar kijken we naar uit, want de kracht van NHL Stenden zit in sterke verbinding met de wereld om ons heen!”

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)

NHL Stenden heeft op Terschelling het onderdeel Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), wat een lange, rijke geschiedenis kent. Het bestaat sinds 1875, dus inmiddels al bijna 150 jaar. Het MIWB biedt opleidingen en cursussen voor een toekomst in de maritieme wereld, zoals een baan op zee of in de technische kant van het vak. In Nederland, maar zeker ook in het buitenland. Het huidige schoolgebouw heeft in 2019 een metamorfose ondergaan. Daarnaast is er een moderne wooncampus voor studenten.

Gebouw Victoria biedt nog meer kansen

De invulling van het gebouw Victoria en de voormalige officierswoning aan de baai van Terschelling door een brede onderwijs- en onderzoekcampus, is van een grote strategische en maatschappelijke betekenis voor het eiland, maar ook voor het hele waddengebied. Gemeente Terschelling maakt zich sterk voor duurzame (innovatieve) projecten. Sietze Haringa, wethouder: “Door onze krachten slim te bundelen, kunnen wij samen met NHL Stenden en lokale partijen bijdragen aan een duurzaam en leefbaar eiland. Terschelling is enorm blij met de serieuze plannen van NHL Stenden die een strategisch belangrijke en fraaie invulling geven aan gebouw Victoria en de voormalige officierswoning aan de Dellewal. Wij kijken ook uit naar de verdere samenwerking met de Stichting Schellinger Ree die het ‘gebouw op palen’ gaat moderniseren voor tijdelijke huisvesting. De benutting van Victoria voor huisvesting van zomerseizoenkrachten samen met de TOV, geeft uitstekend invulling aan een acute vraag. Voor de plannen wordt met betrokkenen zo snel mogelijk een intentieverklaring getekend. De gemeente zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, zorgen voor de planologie en het in erfpacht beschikbaar stellen van de gronden en bestaande gebouwen. “ Door krachten te bundelen leveren gemeente, NHL Stenden en lokale partijen samen een bijdrage aan de uitdagingen van het eiland.

Meer nieuws