NHL Stenden en IT Hub: samen sterker in innovatie en technologie

Afbeelding
NHL Stenden en IT Hub

In de inspirerende samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en de IT Hub uit Hoogeveen wordt gezamenlijk waarde gecreëerd door het combineren van expertise en middelen. Deze samenwerking is een toonbeeld van hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken in het streven naar innovatiekracht en technologische vooruitgang.

Centraal in deze samenwerking staat projectgericht onderwijs, waarbij (internationale) studenten direct betrokken zijn bij innovatieve real-life projecten, zoals de RDW self driving challenge, spraakgestuurde koffiemachines van Animo, en het innovatielab autonoom varen. Deze projecten bieden studenten niet alleen een unieke kans om hun kennis in de praktijk te brengen, maar stimuleren ook creativiteit en probleemoplossend denken. Dit soort initiatieven zijn essentieel voor de ontwikkeling van vaardigheden die professionals nodig hebben in de veranderlijke wereld van IT en technologie.

Edwin Gels, directeur-bestuurder van de IT Hub, benadrukt de goede samenwerking: “De synergie tussen NHL Stenden en de IT Hub is ontzettend effectief dankzij de directe communicatielijnen met docenten en onze gedeelde toewijding aan innovatie.” Marc Otto, lid van het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool, voegt hieraan toe: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat het onderwijsprogramma continu blijft inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelen. Het is een krachtig voorbeeld van hoe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan leiden tot een kruisbestuiving van ideeën en expertise.”

Door de samenwerking tussen NHL Stenden en de IT Hub wordt niet alleen de regionale innovatiekracht en technologische vooruitgang gestimuleerd, maar worden ook de volgende generaties professionals geïnspireerd. Studenten krijgen de kans om te werken aan baanbrekende projecten en worden voorbereid op een toekomst waarin zij aanjagers zullen zijn op het gebied van technologische innovatie.