NHL Stenden studenten positief gestemd over studiebegeleiding

Afbeelding
Sfeerfoto contactpersoon

Ruim 70% van studenten van NHL Stenden Hogeschool is tevreden over de studiebegeleiding vanuit de opleiding. Het was een uitzonderlijk jaar waarbij studenten noodgedwongen te maken kregen met meerdere lockdowns en online onderwijs. Ondanks het studeren op afstand ervaren de studenten van NHL Stenden de betrokkenheid en het contact vanuit hun opleidingen positief. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die zijn afgenomen in het huidige coronajaar. Ook geven studenten aan dat de sfeer op de opleidingen prettig is, dat ze zich veilig voelen en volledig zichzelf kunnen zijn binnen de hogeschool. Bijna 11.000 studenten van NHL Stenden hebben dit jaar de enquête ingevuld.

Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur: “Gezien dit uitzonderlijke coronajaar zijn we tevreden met de uitkomsten en zien we daarbij ook nog ruimte voor verbetering. Afgelopen studiejaar hebben we ontzettend hard gewerkt om de switch te maken van fysiek onderwijs naar online onderwijs. Dat wordt gewaardeerd door onze studenten. De studenten geven ook aan dat ze zich, ondanks het onderwijs op afstand, gezien voelen en dat we hen als hogeschool optimaal begeleiden bij hun studie. Dit resultaat geeft vertrouwen voor het moment dat we onze deuren weer verder mogen openen, zodat we de persoonlijke studentenbegeleiding kunnen uitbouwen.”

Docenten van grote waarde

Uit de NSE blijkt ook dat de NHL Stenden docenten van grote waarde zijn voor de studenten. Naast de nauwe betrokkenheid zien studenten de docenten niet alleen als inhoudsdeskundige maar ook als coach. Zo is 80% van de studenten tevreden over de deskundigheid van hun docenten en vindt 73% dat docenten makkelijk benaderbaar zijn voor vragen. Daarom is NHL Stenden blij met de steun vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee extra docenten en studiebegeleiders worden aangetrokken. Met de nieuwe campagne ‘Werken bij NHL Stenden’ werft de hogeschool momenteel 100 extra docenten. Deze extra docenten zijn nodig om onder andere de gemiste persoonlijke begeleiding van studenten in te halen en de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

Samenwerken aan nog beter onderwijs

De studenten geven met deze NSE aan dat de basis van de hogeschool op orde is. Tegelijkertijd geven studenten ook dat er verbeterpunten zijn op thema’s als ‘toetsing en beoordeling’ en ‘informatievoorziening vanuit de opleiding’. De opleidingen gaan de komende periode in gesprek met hun studenten om deze onderdelen te versterken en het onderwijs verder te optimaliseren. Zo bouwt de hogeschool samen met haar studenten aan nog beter onderwijs.

Over NSE 2021

De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het Ministerie van OCW. Voor de NSE 2021 is gebruik gemaakt van een nieuw instrument. Om die reden zijn vergelijkingen met eerdere enquêtejaren niet mogelijk. Daarnaast was het natuurlijk ook een bijzonder jaar vanwege corona. Onderwijsinstellingen waren gesloten en veel onderwijs werd op afstand gegeven. Meer informatie is te vinden op Studiekeuze123.nl/nse

Meer nieuws