Nieuw landelijk lectorenplatform komt samen om aan de slag te gaan met uitdagingen in de maritieme sector

Afbeelding
Lectorenplatform Maritiem Praktijkgericht Onderzoek

Het lectorenplatform Maritiem Praktijkgericht Onderzoek is bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) voor het eerst bij elkaar gekomen. Lectoren van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Zeeland, de Haagse Hogeschool en NHL Stenden werken vanaf nu samen om de uitdagingen van de maritieme sector gezamenlijk aan te pakken. Lectoren Herbert Koelman en Welmoed van der Velde maken namens NHL Stenden deel uit van het platform.

Het lectorenplatform richt zich eerst op de energietransitie. Andere belangrijke thema’s zijn human capital, digitalisering & asset management en security. Als eerste wapenfeit zal het lectorenplatform op maandag 2 oktober tijdens de startconferentie van het professional doctorate (PD) een workshop geven over het belang ervan voor het werkveld. Het platform kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking en zal jaarlijks een werkconferentie organiseren in samenwerking met sectororganisaties.

Afbeelding
studenten

Maritiem Instituut Willem Barentsz

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom daagt het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) studenten, medewerkers en partners uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Iedere dag opnieuw.